Přeskočit na obsah

Bitva o Blata II

Šiky nilfgaardské armády pochodují stále dál na sever. Již dobyly Temerii a nezdá se, že by to císaři Emhyrovi stačilo. Redanské království ale také neotálí. Král Radovid V. chytře využil situace a ovládl sousední Kaedwen. Zdá se, že nilfgaardská mašinerie konečně narazila na rovnocenného soupeře.

Hlavní tíha útoku je vedena na ose Novigrad – Rinde. Boje se však vedou po celé délce řeky Pontar. My se podíváme východně proti proudu řeky, kde ve stínu Modrých hor redanské oddíly překročily tuto majestátní řeku.

Bitva o Blata je trojdílným cyklem akcí inspirovaných příběhy o Zaklínači od Andrzeje Sapkowského. Zachycuje události roku 1272 na východním úseku frontu, ve špatně prostupných lesích a blatech podél řeky Pontar. Druhá kapitola Bitvy o Blata se odehrála na přelomu září a října 2023 v okolí Vorlovské myslivny.

Děkujeme fotografům! Veronic foto

O čem to bylo

Hra se zaměřuje na boj v menších jednotkách. Jejich paralelní nasazení do různých střetů bude plně v režii vedení jednotlivých stran. Bitva bude obsahovat delší úseky, v nichž armády musí plnit více rozkazů najednou. Plnění některých rozkazů bude volitelné. Úspěchy i neúspěchy v jednotlivých střetech budou mít okamžitý dopad na hru a v součtu budou určovat, jak bitva nakonec skončí.

Každá jednotka má svého velitele a jeho zástupce, tak aby mohl v případě nutnosti vždy jeden zůstat na štábu a koordinovat postup s ostatními veliteli. Na začátku bude příběhově dáno, který z velitelů má hlavní slovo. To se ale může v průběhu hry měnit na základě vývoje příběhu, ale také vojenských úspěchů či neúspěchů.

Strany

Nilfgaardské císařství

Nilfgaardské císařství je velká jižní země, která před lety zahájila nečekanou a rychlou expanzi. Od té doby její hranice nikdy nezůstaly dlouho stejné.

Brigáda Nauzicaa

Těžká jízdní brigáda. Vznikla již před první severní válkou. Za obou konfliktů proslula statečností a chladnokrevností i tváří v tvář smrti. Císařští vojáci by měli vypadat jako vojáci vyspělého, civilizovaného státu. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte pozdním evropským středověkem. Nilfgaardská armáda je oděna především v černé barvě, která je občas doplněna žlutou či bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak impéria – slunce na černém podkladu. Brigáda Nauzicaa má ve znaku bílou lebku v černém poli. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Mettinský sbor

Mettinský pomocný sbor je narychlo vyzbrojenou jednotkou. Lovci a pastýři z hor byli na sever posláni, aby budovali vojenská ležení. Teď však museli krumpáče a lopaty vyměnit za meče a kopí. Mettinští by měli kontrastovat s ustrojenými císařskými vojáky. Při výběru či tvorbě kostýmu pamatujte na to, že se jedná o chudé obyvatele hor. Pomocný sbor je oděn v přírodních barvách. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak Mettiny – bílý (stříbrný) půlměsíc na zeleném poli. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Elfí komando

Jednotka z království Dol Blathanna byla sestavena po naléhání císaře jako výraz dobrých vztahů elfího království s Nilfgaardskou říší. Elfí vojáci by měli vypadat jako vojáci vyspělého, civilizovaného státu. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte pozdním evropským středověkem. Komando je oděno v zelené, často doplněné červenými doplňky. Občas je možné zahlédnout veterány druhé severní války se znakem brigády Vrihedd – tři bílé (stříbrné) blesky na černém poli. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Klan Craite

Žoldáci z klanu Craite jsou placeni Nilfgaardskou armádou. Jeden z jejich drakkarů využil války, aby nepozorovaně proplul proti proudu Pontaru. Jeho cílem bylo vydrancovat pár osad, ale naskytla se jim příležitost nechat se za slušný peníz najmout jako žoldáci. Příležitost k boji po dlouhých měsících plavby nemohou odmítnout. Většinou nosí lamelové nebo kroužkové zbroje. Jejich vzhled je inspirovaný raným středověkem, popřípadě vikingy. Barvou klanu Craite je červená. Ve znaku mají drakkar na rudém poli. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Redanské království

Redanie je momentálně největším a nejbohatších ze severních království. Král Radovid V. převzal vládu po svém zavražděném otci a vládne zemi pevnou rukou. V poslední době se v zemi velice rozšířila nenávist k čarodějům, kteří jsou obviňováni (často i právem) ze spolupráce s Nilfgaardem.

Redanská kompanie

Pěší oddíl, dobře vyzbrojený se zkušenostmi z nedávných bojů při obsazování Kaedwenu. Ocelová pěst krále Radovida. Redanští vojáci by měli vypadat jako součást dobře organizované armády. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte vrcholným až pozdním evropským středověkem. Redanská armáda je oděna především v červené barvě, která je doplněna bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak království – bílá orlice. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Kaedwenský oddíl

Ještě to není ani rok, co byl Kaedwen násilně připojen k Redanii. Přesto mnoho místních lidí vnímá krále Radovida jako osvoboditele a věří, že právě on je jediný, kdo může porazit Nilfgaardské císařství. Kaedwenští vojáci by měli připomínat polské kozáky. Kabátce z barevných látek, čapky s kožešinou a široké kalhoty. V Kaedwenském znaku je černý jednorožec na žlutém poli. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Lovci čarodějnic

Speciální oddíly, jež se zodpovídají pouze králi. Jejich posláním je najít a přivést před soud každou čarodějku či čaroděje. Většinou nosí kožené nebo prošívané kabátce, prý proto, že nejsou vodivé. Hlavní podmínkou jejich výzbroje je, aby jim umožňovala rychlý pohyb. Pokud volí zbroje, tak kožené. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Temerský oddíl

Temerie byla dobyta Nilfgaardskou říší a oficiálně byla připojena k císařství. Přesto se ale stále krajem potulují skupinky temerských marodérů, zběhů či žoldáků. Někteří dokonce stále bojují za zaniklé Temerské království. Temerští vojáci by měli vypadat jako součást dobře organizované armády. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte vrcholným až pozdním evropským středověkem. Temerská armáda je oděna především v modré až černé, která je doplněna bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak království – bílé lilie.

Pravidla

Obecná

 • Je to jen hra. Buďte ohleduplní k ostatním, i když spolu ve hře soupeříte.
 • Akce se můžete zúčastnit od 15 let věku. Hráči mladší 18 let ale musí přinést potvrzení o souhlasu rodiče či zákonného zástupce.
 • Po celou dobu hry mějte oblečený kostým. To platí, i pokud jste na místě jako doprovod nebo fotograf.
 • Pokud se vám děje cokoliv nebezpečného, můžete hru zastavit slovy RUDÁ STOP.
 • Pokud někdo ve vašem okolí použije slova RUDÁ STOP, ihned zastavte hru, dokud se situace nevyřeší a není pro všechny bezpečné v ní pokračovat.
 • V lese v žádném případě nezapalujte oheň. Kouřit můžete pouze u ohnišť schválených organizátory.

Boj

 • Problémy a neshody mezi účastníky řešte se svými veliteli a stranovými organizátory.
 • Všechny zbraně ubírají jedním zásahem jeden život.
 • Zásah vždy uznává zasažený.
 • Zásahy tlumte a přizpůsobujte protivníkovi a jeho aktuálnímu stavu.
 • Neútočte na hlavu, krk a rozkrok protivníka a takové útoky ani nenaznačujte. Jinak je zásahovou plochou celé tělo, včetně oblečení a kostýmových doplňků.
 • Je zakázán přímý fyzický kontakt, konkrétně: nepoužívejte kopy a údery rukou ani hlavou, nepodrážejte protivníkovi nohy, nepoužívejte páky.
 • Nechytejte protivníkovy zbraně. Nepřetahujte se o kopí, píky ani další tyčové a jiné zbraně.
 • Kopí, píky a další tyčové zbraně držte při úderu oběma rukama.
 • Zodpovídáte za zranění, které vaše zbraň způsobí. Chovejte se podle toho.
 • Vrhací zbraně je možné použít pouze jednou za střet. Neházejte je protivníkovi zpátky.

Zbraně

 • Ve hře můžete používat pouze ty zbraně, které projdou schvalováním organizátorů na místě. Odpovědi na předběžné on-line dotazy nejsou závazné. Toto pravidlo platí i pro sériově vyráběné zbraně zavedených výrobců.
 • Jakákoliv zbraň může být organizátorem ze hry vyřazena i v jejím průběhu.
 • Zodpovídáte za stav své zbraně. Kontrolujte ho během hry co nejčastěji.
 • Pokud v boji používáte štít jakékoliv velikosti, musíte mít dobře nasazenou kvalitní, kovovou ochranu hlavy. Ta bude organizátory zkontrolována spolu se štítem.
 • Jsou zakázány cepy, řemdihy a palné zbraně jakéhokoliv typu.
 • Zbraň by měla splňovat základní estetická měřítka, tedy svým tvarem a barvou připomínat svůj neměkčený předobraz.
 • U seker, kladiv, sečných tyčových zbraní a zbraní podobného typu musí být vyměkčená alespoň třetina topora/ratiště. Pokud tyčová zbraň tuto podmínku nesplňuje a zároveň splňuje bezpečnostní kritéria bodných zbraní, je možné s ní pouze bodat.
 • Vrhací zbraně musí být celé měkčené.
 • Rozměry zbraní jsou omezeny takto:
  • Jednoruční zbraň může mít délku max. 900 mm.
  • Obouruční zbraň může mít délku max. 1400 mm.
  • Píka může mít délku max. 3000 mm.
  • Tyčová zbraň (nejde-li o píku) může mít délku max. 2000 mm.
  • Štít může mít největší rozměr 800 mm. Větší štíty jsou možné po dohodě.
 • Štít nesmí mít ostré hrany.
 • Maximální nátah střelných zbraní je 150 N.
 • Jsou zakázány pěnové eurošípy (pěnová bambule vzhledem podobná golfovému míčku).
 • Hlavice šípu či šipky musí mít průměr alespoň 50 mm a být pevně připevněna k týblu.
 • Šípy a šipky nesmí obsahovat kovové součásti. Laminátová týbla musí být obalena po celé délce.
 • Střílejte pouze svou municí (pokud se s konkrétními střelci nedomluvíte předem na sdílení).

Kostým

 • Všem účastníkům doporučujeme helmu, prošívanici a rukavice.
 • Kvalitní, kovová a dobře nasazená helma je povinná ke štítu jakékoliv velikosti. (U lovců čarodějnic je možný poctivý batvat s plstěným kloboukem, ale musí projít kontrolou na místě!)
 • Počet životů přidělují organizátoři před hrou. Odpovědi na předběžné on-line dotazy nejsou závazné.
 • Zbroj nesmí být nebezpečná ani pro nositele, ani pro okolí.
 • Maximální počet životů jsou 3:
  • 1 život má každý, kdo bude vpuštěn do hry.
  • +1 život můžete získat za funkční ochranu hlavy. (U lovců čarodějnic je možný poctivý batvat s plstěným kloboukem, musí ale projít kontrolou na místě! Ta bude klást zvláštní důraz i na vzhled.)
  • +1 život můžete získat za hezký kostým zapadající do fikčního světa hry.
  • Z toho vyplývá, že pokud si během hry ochranu hlavy nebo většinu svého kostýmu sundáte, životy si musíte odečíst.

Táboření

 • Oheň je možné rozdělávat pouze v díře vykopané na místě schváleném organizátorem.
 • Před odjezdem místo uveďte do stavu co nejbližšího tomu původnímu. Ohniště zakopejte a přivolejte organizátora, který rozhodne, zda je úklid ohniště dostatečný.
 • Počítejte s tím, že odpad, který na akci přivezete nebo ho na ní vytvoříte, si také odvezete.
 • Dřevo na oheň berte pouze z míst, která vám organizátor výslovně povolí.
 • Respektujte přírodu. Neničte porost, nekácejte žádné stromy.
 • Respektujte soukromí a klid ostatních účastníků.

Autoři

Autoři a hlavní organizátoři hry: Pavel Bičovský, Josef Hlavinka

Ilustrace: Jakub Jaceňko (IG)