Červenec 9, 2017

Kladiva zášti

Mohlo to být prohloubení spojenectví mezi lidmi a trpaslíky. Wilhelm von Klopp, jeden z averlandských baronů, si od setkání sliboval posílení vlivu své rodiny v Říši. Trpasličí Tén Dran zase doufal v rozšíření odbytišť střelného prachu. Obchodní jednání ale přerušil nájezd orků a goblinů, který skončil masakrem. Padl i Tén. V posledních chvílích svého života požádal barona o pomstění své smrti. Baron přísahal a umírající trpaslík mu vtiskl do ruky své bojové kladivo. Baron se však nakonec zalekl a rozhodl se z nepřehledné potyčky ustoupit, aniž by svůj slib splnil. Nájezdníci byli po několika dnech pobiti jinými trpaslíky. Událost, která je sice pro běh války proti zeleným kůžím nepodstatná, ale přesto může způsobit jisté mrzutosti…

Uběhlo mnoho desetiletí. Vystřídaly se další dvě generace baronů. Činy dávno mrtvého Wilhelma von Klopp jsou pro jeho potomky již jen příběhem. Trpaslíci ale nezapomínají, zvlášť pokud jde o zradu. Nový Tén hodlá celou záležitost urovnat a dobře ví, že zášť lze urovnat pouze krví. Proto nyní oddíl trpaslíků pochoduje směrem ke Kloppenheimu. Současný baron má ale dobře vycvičené regimenty a je odhodlán trestnou výpravu odrazit. Proč by měl pykat za něco, co udělal jeho děd?

 

Kladiva zášti je jednodenní životová dřevárna zasazená do světa Warhammeru. Uskutečnila se 11. listopadu 2017 v Ďáblickém háji v Praze. Hra má profil na larpové databázi. Za fotografie děkujeme Ondřeji Výškovi a Martinu Archalousovi.

 

Regimenty barona Albrechta von Klopp

Skupina vycvičených vojáků pocházejících z provincie Averland. Mnoho z nich vystudovalo Nulnskou střeleckou školu. Jejich uniformy jsou převážně černé a žluté, občas doplněné bílou, šedou či červenou. Používají znak Averlandu, slunce, a také znaky Říše a Sigmara – kladivo, dvouocasou kometu, lebku. Tyto symboly se objevují také na jejich pečetích. Baronovi vojáci používají především plátové zbroje. Prosíme, neberte si za tuto stranu lamelové, šupinové nebo jiné nehodící se zbroje. Při výběru a tvorbě kostýmu se inspirujte evropským vrcholným středověkem. Náš inspiromat najdete zde.

Baronovi vojáci jsou rozděleni do tří jednotek:

  • Kopiníci – páteř baronových ozbrojených sil; kopiníci bojují pouze kopím a krátkými záložními zbraněmi.
  • Baronovi sekáči – jednotka odvážných a zkušených válečníků, kteří se do boje vrhají především s obouručními meči (případně obouručními kladivy).
  • Ostrostřelci – jednotka tvořená hlavně mušketýry; doplňují je střelci s kušemi a výjimečně také lovci s luky.

 

Válečníci trpasličího klanu Tarruk

Výprava trpaslíků z jedné z mnoha horských pevností. Jsou tvrdí a houževnatí, pohánění touhou po pomstě a věrností svému vůdci, Ténovi Helgrimovi. Používají všechny typy zbrojí. Své odění zdobí podobiznami předků Grungniho, Grimnira a Valayi a také runami. Každý řádný trpaslík má plnovous, na který je také řádně pyšný (trpaslice vousy mít nemusí). Náš inspiromat naleznete zde.

Na výpravu se vydaly tyto jednotky:

  • Kopáči – dělníci, kteří uposlechli Ténovy výzvy, vyzbrojili se kopími a vyrazili do boje.
  • Železolamači – trpasličí válečníci vybavení obouručními kladivy a sekerami.
  • Hromovládci – inženýři a mechanici, kteří na bojišti rozsévají zkázu svými puškami; v jednotce s nimi jsou i střelci s kušemi.

Fanatici

V Sigmara v Říši věří všichni. Ale někteří obyvatelé jsou ve víře odhodlanější než jiní. A to natolik, že když zaslechnou zvěsti o sebemenších pochybnostech o Sigmarovi, chápou se zbraní a hrnou do boje s heretiky. Jedna ze skupin takových fanatiků se chopila zbraní i teď. Doslechli se totiž, že baron von Klopp vyslal své muže proti trpasličí výpravě. Jenže jedno ze Sigmarových přikázání přece zní: „Budeš pomáhat trpasličím bratřím“! Co teď s tím? K budoucímu bojišti dorazila skupina zmatených fanatiků, která se ještě musí rozhodnout, ke komu se přidá.

Fanatici jsou vyvažovací armáda, která bude ráno před bitvou rozdělena mezi Říši a trpaslíky.

Fanatici jsou obyčejní chudí obyvatelé Říše. Spojuje je zanícená a oddaná služba Sigmarovu slovu. Při výběru kostýmu volte spíše přírodní barvy, určitě se vyhněte černé a žluté. Náš inspiromat naleznete zde.

Pravidla

 • Akce se můžete zúčastnit od 15 let věku. Hráči mladší 18 let ovšem musí přinést podepsané potvrzení o souhlasu rodiče či zákonného zástupce.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Hra má životový systém. Základní počet životů je 1. Tolik životů má každý, kdo bude vpuštěn do hry. Další životy budou přidělovány organizátory před bitvou podle následujícího systému:

+1 život za hezký kostým nebo +2 životy za náserový kostým, který skvěle sedí do zasazení hry

+1 život za funkční zbroj chránící minimálně hruď a odpovídající zasazení hry

+1 život za funkční helmu odpovídající zasazení hry

Za hezký kostým i beze zbroje tedy můžete získat až tři životy. Maximální počet životů je pět. Při posuzování kostýmů se budeme řídit především vzhledem a funkčností kostýmu. Ošklivé plechy a nesedící helmy nechte raději doma a zaměřte se na pěkné oblečení. Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu, napište nám.

 • Je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok. Jinak je zásahovou plochou celé tělo, včetně doplňků, jako jsou brašničky na opasku.
 • Je zakázáno vytrhávání zbraní a jiný fyzický kontakt.
 • Jsou zakázány štíty.
 • Jsou zakázány sečné tyčovky, cepy, řemdihy a vrhací zbraně.
 • Bojuje se měkčenými, bezpečnými maketami zbraní, které budou před hrou zkontrolovány organizátory. Posuzovat budeme i vzhled zbraní.
 • Povolena budou kopí do maximální délky 220 cm, obouruční zbraně do maximální délky 140 cm. Sekery a kladiva musí mít obalené toporo alespoň do jedné třetiny délky. Kuše a luky budou povoleny do maximálního nátahu 15 kg. Jediné povolené palné zbraně jsou tzv. loktarky (neboli potatoguny).
 • Maximální velikost záložní zbraně je 60 cm. Kombinace se nepřipouští.
 • Hráči bojují pouze zbraněmi, které jsou předepsány pro jejich jednotku, a záložními zbraněmi.
 • Zbraně ubírají jedním zásahem 1 život, pouze pušky a pistole ubírají střelou 2 životy.
 • Kanóny, děla a další nestandardní zbraně (odpovídající zasazení hry) je možné do hry přivézt po domluvě s organizátory.
 • Bojujte s rozumem a nevystavujte sebe ani ostatní hráče zbytečnému riziku.
 • Je zakázáno ničit a schovávat cizí munici. Používat cizí munici lze pouze po domluvě s hráčem, kterému patří.
 • Pokud ve střetu hráč zemře (jeho počet životů klesne na 0), odchází s rukou na hlavě na shromaždiště. Oživování probíhá podle pravidel, které sdělí organizátor před střetem.
 • Neničte rekvizity.

Autoři

Hlavní organizátor hry: Josef Hlavinka

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský, Tadeáš Hlavinka

Děkujeme všem pomocníkům!

Veškeré ilustrace byly použity s laskavým svolením jejich autora, výtvarníka Adriana Smithe. Podívejte se na galerii jeho prací, případně jej navštivte na Facebooku!

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit