Prosinec 26, 2017

Plameny Redanie – kapitola první

Šiky nilfgaardské armády pochodují stále dál na sever. Již dobyly Temerii a nezdá se, že by to císaři Emhyrovi stačilo. Redanské království ale také neotálí. Král Radovid V. chytře využil situace a ovládl sousední Kaedwen. Zdá se, že nilfgaardská mašinerie konečně narazila na rovnocenného soupeře.

Nastala zima a obě vojska zazimovala. Tajné služby obou zemí však pracují na plné obrátky. Nikdo netuší, že do války špionů budou brzy zataženy také dva předsunuté oddíly. Zatím si vojáci užívají klidnou hlídku.

Plameny Redanie jsou trojdílným cyklem akcí inspirovaným příběhy o Zaklínači. Zachycují události roku 1272 ve Velenu, na hranicích Redanského království a Temerie, která je ovládána Nilfgaardským císařstvím.

První kapitolou Plamenů Redanie byla tvrdá bitva, která se uskutečnila v sobotu 10. března 2018 v Divoké Šárce. Příběh dvou předsunutých oddílů skončil vítězstvím Redanie; válka ale zdaleka nekončí. V říjnu 2018 bude pokračovat druhou kapitolou…

Hra má profil na Česko-slovenské larpové databázi.

Děkujeme fotografům! Ondřej Výška | Tereza Šolcová | Martin Archalous | Johana Vítková | Elohir

 Nilfgaardské císařství

Nilfgaardské císařství je velká jižní země, která před lety zahájila nečekanou a rychlou expanzi. Od té doby její hranice nikdy nezůstaly dlouho stejné. Císařští vojáci by měli vypadat jako vojáci vyspělého, civilizovaného státu. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte pozdním evropským středověkem. Nilfgaardská armáda je oděna především v černé barvě, která je občas doplněna žlutou či bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak impéria – slunce na černém podkladu. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Předsunutou hlídku tvoří:

  • Těžká pěchota – Zkušení veteráni císařské armády. Elitní jednotka s nejlepší výbavou. Do boje nosí těžké zbroje, většina mužů má alespoň hrudní kyrys. Často používají jednoruční zbraň s pavézou, občas se objeví i obouruční meč. Velí jim sám kapitán hlídky.
  • Pěchota – Četa, jejíž výbava je uzpůsobena rychlých manévrům. Většina vojáků má prošívané zbroje. Používají jednoruční zbraně, často v kombinaci se štítem.
  • Pikenýři –  Jednotky pikenýrů jsou hlavní součástí nilfgaardské armády. Muži vyzbrojení píkami a jinými tyčovými zbraněmi bývají oděni do základních prošívaných zbrojí, může se ale objevit i zbroj těžší.
  • Střelci – Jednotku střelců tvoří zkušení kušiníci a lučištníci. Jejich výbava je vcelku lehká, někteří ze zbroje nosí jen otevřenou přilbu, někteří i prošívanici. (Přilba je u nich též povinná!)
  • Sapéři – Speciální podpůrná jednotka. Připravuje cesty a odstraňuje překážky, buduje ležení a opevnění. Často to jsou rehabilitovaní vězni či obyvatelé provincií. Jejich oblíbenou zbraní je sekera, v boji ale využívají i další nástroje. Hlavní podmínkou jejich výzbroje je, aby jim nepřekážela při práci.

 

Redanské království

Redanie je momentálně největším a nejbohatších ze severních království. Král Radovid V. převzal vládu po svém zavražděném otci a vládne zemi pevnou rukou. V poslední době se v zemi velice rozšířila nenávist k čarodějům, kteří jsou obviňováni (často i právem) ze spolupráce s Nilfgaardem.

Redanští vojáci by měli vypadat jako součást dobře organizované armády. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte vrcholným až pozdním evropským středověkem. Redanská armáda je oděna především v červené barvě, která je doplněna bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak království – bílá orlice. Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Temeřané jsou oděni podobně – jde ale o vojáky bývalého temerského království, tudíž jsou oděni do modré, která je doplněna bílou či žlutou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak království – tři bílé či stříbrné lilie.

Předsunutou hlídku tvoří:

  • Redanská pěchota – Bohatí měšťané či nižší šlechta. Jsou ocelovou pěstí krále Radovida. Do boje nosí těžké zbroje, většina mužů má alespoň hrudní kyrys. Často používají jednoruční zbraň s velkým štítem, občas se objeví i obouruční meč. Vede je kapitán.
  • Temerská pěchota – Temerská vojska byla rozprášena, některé oddíly však ustoupily přes řeku Pontar a bojují pod zástavami Redanského království. Většina má prošívané zbroje. Používají jednoruční zbraně, často v kombinaci se štítem.
  • Pikenýři –  Páteř téměř každé armády. Tvoří je prosté obyvatelé naverbovaní většinou ve vesnicích s minimálním výcvikem a bojovými zkušenostmi. Muži vyzbrojení píkami a jinými tyčovými zbraněmi bývají oděni do základních prošívaných zbrojí, může se ale objevit i zbroj těžší.
  • Střelci – Jednotku střelců tvoří zkušení kušiníci a lučištníci. Jejich výbava je vcelku lehká, někteří ze zbroje nosí jen otevřenou přilbu, někteří i prošívanici. (Přilba je u nich též povinná!)
  • Lovci čarodějnic – Speciální oddíly, jež se zodpovídají pouze králi. Jejich posláním je najít a přivést před soud každou čarodějku či čaroděje. Většinou nosí kožené nebo prošívané kabátce, prý proto, že nejsou vodivé. Hlavní podmínkou jejich výzbroje je, aby jim umožňovala rychlý pohyb.

 

Pravidla

 • Akce se můžete zúčastnit od 18 let věku a pouze po předchozím přihlášení pomocí dotazníku. Bez vyjímek.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Kostým je povinný pro všechny hráče. Vyvarujte se moderních částí oblečení a takovým kostýmům, které neodpovídají zasazení bitvy. Nevozte si ošklivé a nefunkční náhražkové zbroje. Hráče v nedostatečném či rušivém kostýmu můžeme nevpustit do hry. Kostým by měl odpovídat jednotce, za kterou se hlásíte.
 • Základní ochranné odění – prošívanice a funkční helma – je pro všechny hráče povinné, včetně střelců. Bude kontrolováno před hrou.
 • Bojovat lze pouze s měkčenými a bezpečnými zbraněmi. Posouzení těchto vlastností je na organizátorech. Ti se kromě bezpečnosti zaměří i na vzhled zbraní, proto si nevozte obří uchošťoury a kulaté meče. Povoleny jsou všechny typy a druhy zbraní. Zbraně by měly odpovídat jednotce, za kterou se hlásíte.
 • Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu a výbavy, kontaktujte nás na Facebooku nebo e-mailem včas před bitvou a zeptejte se.
 • Bojový systém je šatrh – hraní reálného zranění. Zranění si přiznává a posuzuje zasažený podle svého svědomí. Stejně tak posuzuje účinnost zbroje. Ta ale funguje pouze tam, kde se skutečně nachází!
 • Na rozkrok a obličej se neútočí (a ani nenaznačuje úder). Jinak je zásahovou plochou celé tělo.
 • Hlava je zásahová plocha, je povoleno bít se do helem. Kdo nemá na hlavě helmu, nebojuje.
 • Je povolen fyzický kontakt – vytrhávání zbraní, navalování štítem atp. Prosíme ale, abyste dodržovali rozumné meze.
 • Nehoňte kopí, nedělejte vlnitý plech.
 • Neničte cizí šípy a šipky a dávejte si pozor, abyste po munici nešlapali. Souboj můžete přesunout o kus dál.
 • Nestřílejte cizími šípy a šipkami bez souhlasu majitele.
 • Neničte rekvizity.
 • Neznalost pravidel neomlouvá. Jakýkoliv hráč, který je opakovaně poruší, může být vyloučen ze hry.

Autoři

Autoři a hlavní organizátoři hry: Josef Hlavinka, Pavel Bičovský

Děkujeme všem hráčům krátkodobých rolí, pomocníkům a zdravotníkům!