Březen 1, 2017

Za Esgaroth !

Drak Šmak je mrtev, ale jeho plameny pohltily celé jezerní město. Obyvatelé Esgarothu jsou bez domova. Někteří z nich se s meči, kopími a luky vypravili k Osamělé hoře, někteří z nich zůstali vzadu. V jednom z esgarothských táborů se nachází dokonce i sám starosta, společně s významnými radními a dalšími důležitými občany města. Zatímco pod horou se schyluje k boji, na nich je, aby všechno – s patřičným odstupem, samozřejmě – naplánovali. Musí zvolit vhodnou taktiku, vymyslet vojenské lsti, rozmístit jednotky a především rozdělit obrovský Šmakův poklad. Inu, není to lehké poslání. A to jsem vám ještě neřekl, že v lese za táborem něco číhá!

Za Esgaroth ! je družinový larp, který proběhne v roce 2017 současně s tradiční dřevárnou Bitva pěti armád.

Kdy: 26.-28. května 2017

Kde: Doksy

Za kolik: 350

Věkové omezení: Žádné – do 15 let s dospělým doprovodem, do 18 let s potvrzením zákonného zástupce.

Počet hráčů: 40-60

O hře | Skupiny | Pravidla a zásady | Přihlašování

O hře

Za Esgaroth ! je hra určená pro ty, kteří chtějí zažít Bitvu pěti armád trochu jinak. Půjde o larp zaměřený na příběhy několika skupin, které se sice přímo nezúčastní bitvy, ale i tak mají důležité úkoly. Ať už budete hrát obyčejného průzkumníka či řemeslníka nebo významného radního, cílem je zážitek z hraní postavy. Larp se bude odehrávat částečně v samostatném tábořišti na louce, částečně v lese (po naprostou většinu času ale mimo samotnou bitvu). Ve hře dojde i na bojové situace, nicméně boj rozhodně není její hlavní náplní.

Hra je částečně skriptovaná. Příběh, kterým si projde každá skupina jako celek, je připravený organizátory, ale dění uvnitř skupiny ponecháváme na hráčích. Předepsaná je pouze postava vůdce, ostatní jsou otevřené. Velikost každé skupiny je 5-7 hráčů. Pouze starosta musí být muž, u ostatních postav pro nás pohlaví není důležité.

Co budete potřebovat? Kostým, případně zbraně a další rekvizity. Inspirujte se na stránkách B5A. Pokud máte stylové (living fantasy) táboření, budeme rádi, pokud rozšíříte naše herní tábořiště a zlepšíte tak atmosféru hry, ale netrváme na tom. Tábořit můžete kde chcete (v rámci platných pravidel B5A).

Jak to bude probíhat? Stejně jako u samotné bitvy, i u larpu je pátek určen pro příjezd hráčů a registraci. V sobotu se pak odehraje samotná hra, a to od 9 do 17 hodin. Následuje pobitevní program. Neděle je pro hráče larpu volná.

Bude na hře jídlo? Během hry si budete moci pořídit občerstvení v naší herní hospodě. Nabídku s cenami zveřejníme před akcí.

Chci se zúčastnit, co mám dělat? Dej dohromady skupinu lidí, kteří s tebou pojedou. Pročtěte si celou tuto stránku. Vyberte si herní družinu, vyberte mezi sebou velitele a přihlaste se. Vymyslete a sepište si své postavy. Pokud si s nimi nebudete vědět rady, rádi vám pomůžeme a postavy s vámi budeme konzultovat. Postavy nám pošlete, a to nejpozději měsíc před akcí. Do té doby také uhraďte účastnický poplatek 350 Kč. (Pokud to nestihnete, lze zaplatit i přímo na místě 450 Kč.) A pak už zbývá jen přijet!

 

Skupiny

Rada města se skládá z několika radních. Mezi ně patří samozřejmě starosta, dále cechmistr Cechu rybářů, cechmistr Kupeckého cechu a nově Bard, který ale vytáhl do boje a tak v táboře zanechal pouze své zástupce. Do rozhodování rady mají co mluvit také elfští diplomaté a průzkumníci z Dorwinionského pohraničního pluku. V táboře dále funguje lazaret. A také se v něm pohybuje skupina Dolanů…

  1. Starosta a jeho lidé – Starostovi hrozí, že ztratí moc, která mu zbyla, a snad proto je ještě paranoidnější než dříve. Jinak se zdá, že zůstává tím starým sebestředným chamtivcem. Starostovi zůstalo několik věrných městských biřiců, kteří se starají o jeho bezpečnost, a také se kolem něj mohou pohybovat různí úředníci a všehoschopní patolízalové.
  2. Cech rybářů – Se zástupci Cechu rybářů nepřišel do tábora jen zápach rybiny, ale také připomínka chudoby obyčejných lidí. Jejich cech byl ten největší v Esgarothu – jeho členové si ale o jakémkoliv bohatství mohli nechat jen zdát. Mezi kupci a šlechtou byli rybáři vždy terčem posměchu nebo dokonce opovržení. Opatrného cechmistra doprovází jeho strážci, pobočníci a jejich blízcí, většinou z rybářských rodin.
  3. Kupecký cech – Cechmistr Kupeckého cechu si potrpí na přepych. Tedy, alespoň si na něj potrpěl, dokud většina jeho majetku neshořela se zbytkem města. Proto teď v těžkých, téměř polních podmínkách poněkud trpí a pochopitelně se zasazuje o co nejrychlejší obnovu města (s pomocí Šmakova pokladu!). Cechmistr trpí v doprovodu dalších významných kupců a jejich rodin, jejichž bezpečnost zajišťuje několik strážných.
  4. Lazaret – Při bojích s nepřáteli a při útěku z hořícího města bylo mnoho esgarothských zraněno. Naštěstí se najde dost takových, kteří jsou ochotni ostatním pomáhat, a v táborech tak vznikají improvizované lazarety. Potýkají se ale s velkým nedostatkem jakéhokoliv materiálu. Jeden takový lazaret je i ve starostově táboře. Vede jej zkušený léčitel. Dříve léčil dokonce samotného starostu, teď ale nedělá mezi pacienty rozdíl. V lazaretu je tak možné nalézt i obyčejné vojáky a občany, kteří utrpěli zranění při útěku z Esgarothu.
  5. Dorwinionští pohraničníci – Muži a ženy z Dorwinionského pohraničního pluku většinou nemají vynikající původ, pověst a ani výbavu, ale jsou houževnatí a dobře vycvičení. Většinou. Jejich pluk se vydal se zbytkem esgarothských praporů k Osamělé hoře, ale několik skupin průzkumníků bylo ponecháno vzadu, aby chránili obyvatele města a zároveň postupující armádě kryli záda. Poručík, jehož jednotka byla přiřazena ke starostovu táboru, je přísný a své povinnosti bere vážně.
  6. Dolané – Potomci uprchlíků z Dolu – města, které bylo před lety zničeno Šmakem. Nyní, když je drak mrtev, jsou odhodláni město svých otců obnovit. Posláním šlechtice z Dolu, který se nyní zdržuje ve starostově táboře, je podpořit tuto obnovu diplomaticky. Jeho družina je, nicméně, ozbrojená. A je ozbrojená dobře. Dolané se nepovažují za Esgarothské, jsou hrdí a jde jim především o obnovu odkazu svých předků.
  7. Bardovi lučištníci – Skupina čestných mužů a žen věrných Bardovi. Vede je jeden z Bardových pobočníků, který byl ve starostově táboře ponechán, aby kontroloval činnost starosty a dalších radních. Spolu s ním jsou zde i další, kteří se nemohou nebo nechtějí zúčastnit tažení k Osamělé hoře, ale přesto chtějí být nějak prospěšní.
  8. Delegace elfů – V táboře se objevili i skutečně nečekaní hosté – elfové z Temného hvozdu. Vyslanci, kteří jsou pověřeni jednat jménem krále Thranduila se zástupci lidí z jezerního města. A v ideálním případě s nimi dojít ke shodě v otázce Šmakova pokladu. Nejvyšší z vyslanců je ale, jak se zdá, poněkud znechucen rozpory v městské radě. Celkově elfská delegace působí poněkud znuděně…

(Šedě vypsané skupiny byly pro nezájem zrušeny.)

Pravidla a zásady

Cílem larpu je zážitek z hraní. Mějte na paměti, že nehrajete pouze pro sebe, ale i pro ostatní. Buďte ohleduplní.

Po celou dobu hry platí kostýmová povinnost.

Snažte se po celou dobu hry zůstat v roli a nerušit „neherními“ činnostmi. Pokud přece jenom potřebujete nějakou takovou činnost vykonat, opusťte herní tábořiště. Případně můžete v herním tábořišti vyhledat organizátora, který si s vámi rád popovídá o tom, co vás trápí.

Pokud se ve hře bude dít něco, co je vám skutečně nepříjemné, použijte zažité heslo „rudá stop“, které zastaví scénu.

Boj v rámci larpu probíhá podle systému tzv. šatrhu, tedy reálného hraní zranění. Zásah vždy vyhodnocuje zasažený. Na larpu nicméně nemůžete zemřít, pokud sami nezhodnotíte, že je to pro hru přínosné. Všechna zranění jsou tedy v rámci hry vyléčitelná. Jakékoliv „dorážení“ si předem dohodněte s protivníkem (pokud jde o hráče).

Na neozbrojené účastníky larpu je zakázáno útočit plnou silou – když už je to pro scénu potřeba, postačí tlumená rána či náznak.

Boj v rámci larpu bude probíhat především proti CP (cizím postavám). Tyto postavy je povoleno ve hře dorážet.

Fotografové jsou vítáni, hry se mohou účastnit po individuální domluvě s organizátory.

V lese je zakázáno kouřit (i elektronické cigarety).

Do samotné bitvy se nijak nevměšujte. Do bojů nezasahujte a ani je nevyhledávejte. Herní průniky s B5A jsou předem naplánovány organizátory tak, aby nenarušovaly ani jednu z her.

Přihlašování

Bylo otevřeno přihlašování i pro jednotlivce! Probíhá přes tento formulář. Větší skupiny ale stále vítáme. Tabulka přihlášených je zde.

Případné dotazy směřujte na mailovou adresu esgaroth@reveri.eu.


Autoři

Hlavní autor a koordinátor hry: Pavel Bičovský

Pomocní autoři: Josef Hlavinka, Tadeáš Hlavinka

Realizace: David Skála, Jan Smolík, Vojtěch Lederer

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit