Přeskočit na obsah

Bitva o Blata

Šiky nilfgaardské armády pochodují stále dál na sever. Již dobyly Temerii a nezdá se, že by to císaři Emhyrovi stačilo. Redanské království ale také neotálí. Král Radovid V. chytře využil situace a ovládl sousední Kaedwen. Zdá se, že nilfgaardská mašinerie konečně narazila na rovnocenného soupeře.

Hlavní tíha útoku je vedena na ose Novigrad – Rinde. Boje se však vedou po celé délce řeky Pontar. My se podíváme východně proti proudu řeky, kde ve stínu Modrých hor redanské oddíly překročily tuto majestátní řeku.

Bitva o Blata je trojdílným cyklem akcí inspirovaných příběhy o Zaklínači. Zachycuje události roku 1272 na východním úseku frontu v špatně prostupných lesích a blatech podél řeky Pontar.

Bitva o Blata je víkendová životová dřevárna zasazená do fiktivního světa knih o zaklínači od Andrzeje Sapkowského. Akce proběhla v termínu 21. – 23. 10. 2022 u obce Horky u České Lípy. Má svůj profil na Larpové databázi.

Děkujeme fotografům! Veronic foto / Martin Archalous / Pavel Svozil / video od Marast production

O čem to bude

Hra se zaměřuje na boje v menších jednotkách, jejich paralelní nasazení do různých střetů a to plně v režii vedení jednotlivých stran. Bitva bude obsahovat delší úseky, v nichž armády musí plnit více rozkazů najednou. Plnění některých rozkazů bude volitelné. Úspěchy i neúspěchy v jednotlivých střetech budou mít okamžitý dopad na hru a v součtu budou určovat, jak bitva nakonec skončí.

Každá jednotka má svého velitele a jeho zástupce, tak aby mohl v případě nutnosti vždy jeden zůstat na štábu a koordinovat postup s ostatními veliteli. Na začátku bude příběhově dáno, který z velitelů má hlavní slovo. To se ale může v průběhu hry měnit na základě vývoje příběhu, ale také vojenských úspěchů či neúspěchů.

Akce bude začínat pátečním večerem, který je vyhrazen na stavbu ležení, podepsání registrace a klidnější zábavě. Sobotní desátou hodinou začíná samotná bitva, která bude trvat asi do páté hodiny odpolední. Následovat bude společné veselí u ohňů či v hospodě. Neděle je potom vyhrazena balení, úklidu a odjezdu. 

Zázemí

Na místě bude fungovat hospoda, kde bude možno zakoupit nejen pitivo, ale také něco k zakousnutí po celou dobu akce. Spaní si musí zajistit každý sám ve formě historických/stylových stanů, popřípadě je možné se domluvit s námi na ubytování ve velkých společných stanech. Můžete si přivézt i moderní stany, v takovém případě ale počítejte s tím, že budete tábořit dál od hlavního tábořiště.

Strany

Nilfgaardské císařství

Nilfgaardské císařství je velká jižní země, která před lety zahájila nečekanou a rychlou expanzi. Od té doby její hranice nikdy nezůstaly dlouho stejné.

Jednotky:

 • Brigáda Nauzicaa

Těžká jízdní brigáda. Vznikla již před první severní válkou. Za obou konfliktů proslula statečností a chladnokrevností i tváří v tvář smrti.

Císařští vojáci by měli vypadat jako vojáci vyspělého, civilizovaného státu. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte pozdním evropským středověkem. Nilfgaardská armáda je oděna především v černé barvě, která je občas doplněna žlutou či bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak impéria – slunce na černém podkladu. Brigáda Nauzicaa má ve znaku bílou lebku v černém poli.

Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

 • Mettinský sbor

Mettinský pomocný sbor je narychlo vyzbrojenou jednotkou. Lovci a pastýři z hor byli na sever posláni, aby budovali vojenská ležení. Teď však museli krumpáče a lopaty vyměnit za meče a kopí.

Mettinští by měli kontrastovat s ustrojenými císařskými vojáky. Při výběru či tvorbě kostýmu pamatujte na to, že se jedná o chudé obyvatele hor. Pomocný sbor je oděn v přírodních barvách. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak Mettiny – bílý (stříbrný) půlměsíc na zeleném poli.

Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

 • Elfí komando

Jednotka z království Dol Blathanna byla sestavena po naléhání císaře jako výraz dobrých vztahů elfího království s Nilfgaardskou říší.

Elfí vojáci by měli vypadat jako vojáci vyspělého, civilizovaného státu. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte pozdním evropským středověkem. Komando je oděno v zelené, často doplněné červenými doplňky. Občas je možné zahlédnout veterány druhé severní války se znakem brigády Vrihedd – tři bílé (stříbrné) blesky na černém poli.

Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Redanské království

Redanie je momentálně největším a nejbohatších ze severních království. Král Radovid V. převzal vládu po svém zavražděném otci a vládne zemi pevnou rukou. V poslední době se v zemi velice rozšířila nenávist k čarodějům, kteří jsou obviňováni (často i právem) ze spolupráce s Nilfgaardem.

Jednotky:

 • Redanská kompanie

Pěší oddíl, dobře vyzbrojený se zkušenostmi z nedávných bojů při obsazování Kaedwenu. Ocelová pěst krále Radovida.

Redanští vojáci by měli vypadat jako součást dobře organizované armády. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte vrcholným až pozdním evropským středověkem. Redanská armáda je oděna především v červené barvě, která je doplněna bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak království – bílá orlice.

Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

 • Kaedwenský oddíl

Ještě to není ani rok, co byl Kaedwen násilně připojen k Redanii. Přesto mnoho lidí vnímá krále Radovida jako osvoboditele a věří, že právě on je jediný, kdo může porazit Nilfgaardské císařství.

Kaedwenští vojáci by měli připomínat polské kozáky. Kabátce z barevných látek, čapky s kožešinou a široké kalhoty. V Kaedwenském znaku je černý jednorožec na žlutém poli.

Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

 • Lovci čarodějnic

Speciální oddíly, jež se zodpovídají pouze králi. Jejich posláním je najít a přivést před soud každou čarodějku či čaroděje.

Většinou nosí kožené nebo prošívané kabátce, prý proto, že nejsou vodivé. Hlavní podmínkou jejich výzbroje je, aby jim umožňovala rychlý pohyb. Pokud volí zbroje, tak kožené.

Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Klan Craite

Klan Craite ze Skelližských ostrovů je neutrální jednotkou, která se přidá na stranu, která jí více zaplatí. Začínají na straně Redanie, ale to se velice pravděpodobně během hry změní.

Jeden drakkar klanu Craite využil války, aby nepozorovaně proplul proti proudu Pontaru. Chtěli vydrancovat nedalekou osadu Blata, ale naskytla se jim příležitost nechat se najmout jako žoldáci za slušný peníz. Příležitost k boji po dlouhých měsících plavby nemohou odmítnout.

Většinou nosí lamelové nebo kroužkové zbroje. Jejich vzhled je inspirovaný raným středověkem, popřípadě vikingy. Barvou klanu Craite je červená. Ve znaku mají drakkar na rudém poli.

Obrázkovou inspiraci najdete například zde.

Temerský oddíl

Temerský oddíl žoldáků je neutrální jednotkou, která se přidá na stranu, která jí více zaplatí. Začínají na straně Nilfgaardu, ale to se velice pravděpodobně během hry změní.

Temerie byla dobyta Nilfgaardskou říší a oficiálně byla připojena k císařství. Přesto se ale stále krajem potulují skupinky temerských marodérů, zběhů či žoldáků. Někteří dokonce stále bojují za zaniklé Temerské království.

Temerští vojáci by měli vypadat jako součást dobře organizované armády. Při výběru či tvorbě kostýmu se inspirujte vrcholným až pozdním evropským středověkem. Temerská armáda je oděna především v modré až černé, která je doplněna bílou. Na uniformách vojáků se většinou objevuje znak království – bílé lilie.

Pravidla

 • Akce se můžete zúčastnit od 15 let věku. Hráči mladší 18 let ovšem musí přinést podepsané potvrzení o souhlasu rodiče či zákonného zástupce.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Kostým je povinný pro všechny hráče. Vyvarujte se moderních částí oblečení a takovým kostýmům, které neodpovídají zasazení bitvy. Nevozte si ošklivé a nefunkční náhražkové zbroje. Hráče v nedostatečném či rušivém kostýmu můžeme nevpustit do hry. Kostým by měl odpovídat jednotce, za kterou se hlásíte.
 • Základní ochranné odění – prošívanici a funkční helmu doporučujeme všem hráčům. Povinná je funkční helma pro všechny, kteří chtějí bojovat se štítem. Bude kontrolováno před hrou.
 • Bojovat lze pouze s měkčenými a bezpečnými zbraněmi. Posouzení těchto vlastností je na organizátorech. Ti se kromě bezpečnosti zaměří i na vzhled zbraní, proto si nevozte obří uchošťoury a kulaté meče. Povoleny jsou všechny typy a druhy zbraní. Zbraně by měly odpovídat jednotce, za kterou se hlásíte.
 • Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu a výbavy, kontaktujte nás na Facebooku nebo e-mailem včas před bitvou a zeptejte se.
 • Bojový systém je životový. Základní počet životů je 1. Tolik životů má každý, kdo bude vpuštěn do hry. Další životy budou přidělovány organizátory před bitvou podle následujícího systému:
  • +1 život za sladěný kostým, který skvěle sedí do zasazení hry
  • +1 život za zbroj, minimem je funkční helma a prošívanice nebo srovnatelné ochranné odění
  • Celkem můžete tedy získat jen tři životy. Při posuzování kostýmů se budeme řídit především vzhledem kostýmu, resp. tím, jak moc odpovídá dané straně. Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu, napište nám.
 • Na rozkrok, hlavu a krk se neútočí (a ani nenaznačuje úder). Jinak je zásahovou plochou celé tělo.
 • Fyzický kontakt je zakázán – vytrhávání zbraní, navalování štítem atp.
 • Nehoňte kopí, nedělejte vlnitý plech.
 • Neničte cizí šípy a šipky a dávejte si pozor, abyste po munici nešlapali. Souboj můžete přesunout o kus dál.
 • Nestřílejte cizími šípy a šipkami bez souhlasu majitele.
 • Neničte rekvizity.
 • Neznalost pravidel neomlouvá. Jakýkoliv hráč, který je opakovaně poruší, může být vyloučen ze hry.

Autoři

Autoři a hlavní organizátoři hry: Pavel Bičovský, Josef Hlavinka