Přeskočit na obsah

Hvozd

Albis je lesnatou a hornatou zemí daleko stranou zájmu velkých králů a jejich království. Je to divoký kraj a jeho obyvatelé jsou rázní a vzpurní. Tamní kníže je neustále zavřený za pevnými zdmi svého hradu a vesnice a města si vládnou sama skrze své starosty a stařešiny.

Bylo nebylo, za devatero horami, sedmero řekami a patero lukami stál prastarý Hvozd. Nikdo mu nikdy neřekl jinak a nebylo to potřeba. Bylo to podivné, temné a zlé místo. Těch pár lidí co žilo v jeho okolí, bylo stejně znepokojivých jako les sám. Říkalo se, že někde v Hvozdu je dokonce brána do pekel.

Hvozd byla víkendová družinová hra inspirovaná pohádkami. Odehrála se 11. – 13. 10. 2019 ve Fantasy vesničce Čisovice. Zda se bude opakovat zatím není jisté.

Co od hry čekat a nečekat

Hru můžeme nazvat sandboxem či světem. Postavy si tvoří sami hráči, my vytváříme pískoviště/svět v kterém se postavy žijí.

Nečekejte ale stovky stránek o reáliích světa, náboženstvích a povoláních. Svět jako takový vychází z evropských pohádek. Krom nadpřirozených bytostí je k nerozeznání od 17. -18. století ve střední Evropě. Stejně tak Hvozd je tajemný a málo známý pro všechny hráče. Jeho poznávání a objevování jeho tajemství je nedílnou součástí hry.

Věříme, že i skrze takto volnou hru lze vyprávět příběh tak, aby byli všichni hráči v centru dění. Hráči se hlásí do skupin o maximálně deseti lidech, které mají vždy společnou historii. Co je spojuje a nástin jejich příběhů se dozvíte zde na stránkách. Více se potom dozví vůdci jednotlivých skupin a je jen na nich, kolik toho prozradí ostatním. Ve hře je vyprávění příběhu umožněno díky mechanice psaní pohádkové knihy. Celá hra je dělena do kapitol na jejichž začátku si skupina vždy stanoví cíle, kterých v dané kapitole chce dosáhnout. Na konci kapitoly se potom hodnotí, jak se jim to podařilo.

Na zapojení všech hráčů a spolupráci napříč skupinami hra cílí archetypy. Každá skupina má několik archetypů, které se v ní mohou vyskytovat. Pouze vůdce skupiny má částečně předepsanou postavu a archetyp jako takový nemá. Jednotlivé archetypy nejen zaručují dynamiku uvnitř skupin, zároveň také ovládají různé dovednosti, které jsou pro šťastný konec vaší pohádky užitečné.

Pokud vás tedy láká zažít tak trochu jiný sandbox, tvořit příběh s využitím herních mechanik a soupeřit nejen s hrou, ale i ostatními skupinami hráčů, je tato hra pro vás.

Pokud chcete kompletně předepsanou postavu, chcete se celý den jen povalovat v hospodě a nebo vyhrát tím, že najdete díru v pravidlech, tato hra pro vás bohužel není.  

Pravidla a mechaniky

Hra je určena pro hráče od 15 let, samozřejmě s povolením od zákonného zástupce. Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu akce a kostým je povinný pro všechny hráče. Vyvarujte se moderních částí oblečení a takovým kostýmům, které neodpovídají zasazení hry.

Archetyp

Je vzor, podle kterého hráči píší svoji postavu. Každá skupina má přiděleny jen některé, a je na hráčích, jak se domluví mezi sebou, kdo který ztvární. Každý archetyp má nějakou dovednost, která je u něj popsána.

Příběh

Také legenda či pohádka. Každá skupina píše a vytváří svůj příběh během hry. Příběh se zapisuje do knihy. Jako každá správná kniha, i tato bude rozdělena do kapitol. Na začátku každé kapitoly skupina zjistí, co se bude odehrávat. Hráči si také určí své dílčí cíle pro danou kapitolu (např. “kapitola první, ve které lovci proniknou do Hvozdu a Červená Karkulka uzavře dohodu se Starostou). Na konci každé kapitoly se cíle vyhodnotí. Ty postavy, které své cíle nesplní, mohou být potrestány – třeba tím, že začnou zjišťovat, že do téhle pohádky nepatří…

Boj a zranění

Bojovat se smí pouze měkčenými maketami zbraní, které budou schváleny organizátory. Každý archetyp může používat jen některé zbraně. Nezásahové oblasti na které nikdy neútočí ani se útok nenaznačuje jsou hlava a rozkrok. Krom nich je zásahovou plochou celé tělo. Bojový systém je šatrh – hraní reálného zranění. Zranění si přiznává a posuzuje zasažený podle svého svědomí.

Zranění a Smrt

Na hře žádná hráčská postava NEMŮŽE zemřít. Pokud postava utrží vážná zranění, která nejsou ošetřena nebo se nedají ošetřit, odebírá se hráč k určenému organizátorovi. Ošetřit se dají zranění končetin a maximálně jeden zásah do trupu. Ošetřovat dokáží pouze některé archetypy. “Smrtí” ztrácí postava kousek svojí duše. Tato část duše je představována pekelnou směnkou, kterou postava za oživení zaplatí.

Neničte rekvizity. Neznalost pravidel neomlouvá. Jakýkoliv hráč, který je opakovaně poruší, může být vyloučen ze hry.

Skupiny

Usedlíci – Statkáři

Profit a klidný život na svém. Patří jim těch pár políček v okolí, vedou vesnici a nemají rádi cizáky. Život je jednodušší, když necháte věci plynout, raději ustoupíte a zbytečně se nepletete nikomu do cesty. Co když ale mlčet už není možné, jak poznat chvíli, kdy je třeba se zlu postavit?
Vůdce skupiny je Starosta.

Archetypy: Poctivec, Šibal, Věštec, Mentor

Používají pouze jednoruční zbraně.

Usedlíci – Polesní

Pevný řád a smysl pro povinnost. Polesní jsou ti, kteří se ve Hvozdu a jeho okolí starají o bezpečnost a pořádek. Jejich hra je o hledání odpovědi, zda je služba a řád víc, než morální zásady?
Vůdcem skupiny je Seržant.

Archetypy: Rytíř, Nebojsa, Kajícník, Mentor

Používají všechny povolené typy zbraní – jednoruční, obouruční, kopí, střelné a pušky.

Usedlíci – Pepíci

Dřina a pohrdání okolního světa. Pepíci je posměšné pojmenování pro všechny čeledíny, děvečky a krajánky, kteří slouží statkářům. Jejich hra je o práci, velké sázce a hrdinských skutcích, které asi nikdo neocení, protože se nenarodili ve zlaté kolíbce. Je potřeba bránit dobro i když to nikdo neocení?
Vůdcem skupiny je Honza.

Archetypy: Poctivec, Nebojsa, Šibal, Zrůda

Používají jednoruční a obouruční zbraně.

Příchozí – Kočovníci

Nezávislost, svoboda a toulání se krajem. Kočovníci jsou veselou společností, často a hlasitě se baví a nikde se dlouho nezdrží. Jejich hra je o hledání odpovědi na otázku, zda může být člověk svobodný a zároveň zodpovědný.
Vůdcem skupiny je Stařešina.

Archetypy: Nebojsa, Šibal, Věštec, Zrůda

Používají pouze jednoruční zbraně.

Příchozí – Knížecí družina

Život za zdmi hradu je jiný než v nebezpečné divočině. Mladý kníže se svou družinou se vydává vstříc svému osudu. Jejich hra je o boji s osudem, snaží se přijít na to, zda se dá vyhnout svému předurčení.
Vůdcem skupiny je Kníže.

Archetypy: Rytíř, Šibal, Kajícník, Mentor

Používají jednoruční a obouruční zbraně.

Příchozí – Lovci

Nekompromisní profesionálové ve svém oboru. Skupina lovců vedená Karkulkou je v kraji žijící legendou. Berou zakázky výhradně na vlky a jsou v tom nejlepší. Jejich hra je o pomstě a otázce, zda má cesta pomsty vůbec smysl a zda někdy skončí.
Vůdcem skupiny je Červená Karkulka.

Archetypy: Rytíř, Nebojsa, Mentor, Zrůda

Používají všechny povolené typy zbraní – jednoruční, obouruční, kopí, střelné a pušky.


Autoři

Autoři: Josef Hlavinka, Pavel Bičovský, Tadeáš Hlavinka, Zuzana Richterová

Ilustrace: Zuzana Richterová

Spoluorganizuje: Fantasy vesnička Čisovice