1 července, 2020

Kladiva pomsty

Zášť je následována další záští a další zášť je následována ještě další záští. Však víte, jak to chodí. Někdy ale jedna zášť musí ustoupit a nepřátelé se musí spojit, aby odvrátili větší hrozbu.

Trpaslíci a lidé z provincie Averland při svých vzájemných potyčkách probudili zlo, které dlouho čekalo v podzemí – rod upírů, který během námořních dobrodružství shromáždil poklady z celého světa. Jeden z nemrtvých aristokratů už byl poražen, jeho bratr, kapitán několika přízračných lodí, ho ale přišel pomstít.

Kladiva pomsty je jednodenní životová dřevárna zasazená do světa Warhammeru. Uskutečnila se 20. listopadu 2021. Hru můžete zhodnotit na Larpové databázi.

Spojené síly

Spojené síly tvoří regimenty averlandského barona Albrechta von Klopp a válečníci trpasličího klanu Tarruk. Spojené síly vede kněz Sigmarův.

Regimenty barona Albrechta von Klopp

Skupina vycvičených vojáků pocházejících z provincie Averland. Jejich uniformy jsou převážně černé a žluté, občas doplněné bílou, šedou či červenou. Používají znak Averlandu, slunce, a také znaky Říše a Sigmara – kladivo, dvouocasou kometu, lebku. Tyto symboly se objevují také na jejich pečetích. Vojáci Averlandu používají především plátové zbroje. Prosíme, neberte si za tuto stranu lamelové, šupinové nebo jiné nehodící se zbroje. Při výběru a tvorbě kostýmu se inspirujte evropským vrcholným středověkem. Náš inspiromat najdete zde.

Averlandští jsou rozděleni do tří jednotek:

 • Kopiníci – páteř ozbrojených sil; kopiníci bojují pouze kopími a krátkými záložními zbraněmi
 • Sekáči – jednotka odvážných a zkušených válečníků, kteří se do boje vrhají především s obouručními zbraněmi
 • Ostrostřelci – jednotka tvořena zkušenými střelci s puškami

Válečníci trpasličího klanu Tarruk

Oddíl trpaslíků pocházející z jedné z mnoha horských pevností. Jsou tvrdí a houževnatí, pohánění touhou po zlatě a záští. Používají všechny typy zbrojí. Své odění zdobí podobiznami předků Grungniho, Grimnira a Valayi a také runami. Každý řádný trpaslík má plnovous, na který je také řádně pyšný (trpaslice vousy mít nemusí). Náš inspiromat najdete zde.

Trpaslíci jsou rozdělení do tří jednotek:

 • Kopáčidělníci, kteří se vyzbrojili se kopími a vyrazili do boje
 • Železolamačitrpasličí válečníci vybavení obouručními kladivy a sekerami
 • Hromovládciinženýři a mechanici, kteří na bojišti rozsévají zkázu svými puškami; v jednotce s nimi jsou i střelci s kušemi

Nemrtvá posádka

Námořníci obávaní v mnoha mořích – a to už po několik staletí… Posádka složená z nemrtvých pirátů. Jejich těla jsou v různé fázi rozkladu, často pokrytá mořskými tvory. Jejich vůdce, kapitán z významného rodu upírů, teď myslí jenom na pomstu – jeho poklad byl ukraden a jeho příbuzný zavražděn.

V rozkladu je často i jejich oblečení. Nosí námořnické kabáty, klobouky a čepice, ze zbrojí pak spíše kyrysy, vše spíše tmavých barev. Jako doplňkovou barvu volte především rudou, může se objevit také fialová a zelená. Náš inspiromat najdete zde.

Nemrtvou posádku vede kapitán, je složená ze tří jednotek:

 • Plavčíci – členové posádky, kteří se běžně starají o chod a údržbu lodi, k boji používají kopí a krátké záložní zbraně
 • Přepadový oddíl– jednotka zabijáků, která má na starosti přepady, dobývání a plenění, ozbrojená obouručními zbraněmi
 • Kanonýři – skupina zběhlá v používání rozličných typů palných zbraní, ať už na souši nebo na moři, nyní používají pušky

Tilejská kompanie

Skupina cizích bojovníků z přímořské země Tilea, kteří se rozhodli vyslyšet volání žoldnéřského života v zámoří a hledat slávu a peníze mimo svou domovinu. Nyní za příslib kořisti bojují za nemrtvé pány a pomáhají jim v plenění pobřeží. Vojáci kompanie používají především plátové zbroje nebo její části, případně zbroje kroužkové. Při výběru a tvorbě kostýmu se inspirujte především italským vrcholným středověkem. I na oděvech Tilejců se mohou objevit prostřihy, ovšem nejsou tak časté ani bohaté jako u lidí Říše. Hlavní barvou kompanie je červená, může být doplněná o světlé barvy. Náš inspiromat najdete zde.

Tilejskou kompanii ovládá, stejně jako svou posádku, upíří kapitán. Skupina je složená ze tří oddílů:

 • Kopiníci – kopiníci bojují pouze kopími a krátkými záložními zbraněmi
 • Veteráni – jednotka odvážných a zkušených válečníků, kteří se do boje vrhají především s obouručními zbraněmi
 • Střelci – jednotka tvořena zkušenými střelci s puškami

Pravidla

 • Akce se můžete zúčastnit od 15 let věku. Hráči mladší 18 let ovšem musí přinést podepsané potvrzení o souhlasu rodiče či zákonného zástupce.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Hra má životový systém. Základní počet životů je 1. Tolik životů má každý, kdo bude vpuštěn do hry. Další životy budou přidělovány organizátory před bitvou podle následujícího systému:

+1 život za hezký kostým nebo +2 životy za náserový kostým, který skvěle sedí do zasazení hry

+1 nebo +2 životy za zbroj odpovídající zasazení hry

Za hezký kostým i beze zbroje tedy můžete získat až tři životy. Další dva životy je možné získat za zbroj, výše bonusu bude záviset na její funkčnosti a sladěnosti, které bude posuzovat organizátor. Maximální počet životů je pět. Při posuzování kostýmů se budeme řídit především vzhledem a funkčností kostýmu. Ošklivé plechy a nesedící helmy nechte raději doma a zaměřte se na pěkné oblečení. Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu, napište nám.

 • Výjimkou u udělování životů jsou hrdinové (velitelé stran), kteří mají v základu 4 životy.
 • Je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok. Jinak je zásahovou plochou celé tělo, včetně doplňků, jako jsou brašničky na opasku.
 • Je zakázáno vytrhávání zbraní a jiný fyzický kontakt.
 • Jsou zakázány štíty.
 • Jsou zakázány sečné tyčové zbraně, cepy, řemdihy a vrhací zbraně.
 • Bojuje se měkčenými, bezpečnými maketami zbraní, které budou před hrou zkontrolovány organizátory. Posuzovat budeme i vzhled zbraní.
 • Povolena budou kopí do maximální délky 220 cm, obouruční zbraně do maximální délky 140 cm. Sekery a kladiva musí mít obalené toporo alespoň do jedné třetiny délky. Kuše budou povoleny do maximálního nátahu 15 kg. Jediné povolené palné zbraně jsou tzv. loktarky (neboli potatoguny). Luky nejsou povoleny.
 • Maximální velikost záložní zbraně je 90 cm. Kombinace se nepřipouští.
 • Hráči bojují pouze zbraněmi, které jsou předepsány pro jejich jednotku, a záložními zbraněmi.
 • Zbraně ubírají jedním zásahem 1 život, pouze palné zbraně (pušky a pistole) ubírají střelou 2 životy.
 • Kanóny, děla a další nestandardní zbraně (odpovídající zasazení hry) je možné do hry přivézt po domluvě s organizátory.
 • Bojujte s rozumem a nevystavujte sebe ani ostatní hráče zbytečnému riziku.
 • Je zakázáno ničit a schovávat cizí munici. Používat cizí munici lze pouze po domluvě s hráčem, kterému patří.
 • Pokud ve střetu hráč zemře (jeho počet životů klesne na 0), odchází s rukou na hlavě na shromaždiště určené před střetem.
 • Oživování probíhá podle pravidel, které sdělí organizátor před střetem. Ve většině střetů se bude oživovat po jednotkách.
 • Neničte rekvizity.

Autoři

Hlavní organizátor hry: Josef Hlavinka

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský

Ilustrace: Ondřej Janovský