29 června, 2019

Kladiva zášti III

Zášť je následována další záští a další zášť je následována ještě další záští. Však víte, jak to chodí. Před desetiletími opustil Baron své trpasličí spojence během boje. Trpaslíci nezapomněli, vtrhli do Averlandu a jejich Tén zabil po lítém boji potomka zrádného barona.

To však klanu Tarruk nestačilo a usmyslel si vybojovat zpět legendární Bugmanův pivovar. Tam však již narazili na tuhý odpor Averlandského vojska. Bitvu prohráli a ještě při ní probudili jedno z upířích hrabat.

To bylo nakonec zabito, ale trpasličí výprava byla zdecimována, proto se vydala zpět k domovu. Cestou se však trpaslíci rozhodli ještě pobrat co nejvíce zlata, které si jejich předci v okolí pivovaru poschovávali. To se Averlandským nelíbilo, což asi nikoho nepřekvapí.

A tak započala bitva o zlato!

Kladiva zášti byla jednodenní životová dřevárna zasazená do světa Warhammeru. Proběhla 9. listopadu 2019 v Ďáblickém háji v Praze.

Regimenty barona Albrechta von Klopp

Skupina vycvičených vojáků pocházejících z provincie Averland. Mnoho z nich vystudovalo Nulnskou střeleckou školu. Jejich uniformy jsou převážně černé a žluté, občas doplněné bílou, šedou či červenou. Používají znak Averlandu, slunce, a také znaky Říše a Sigmara – kladivo, dvouocasou kometu, lebku. Tyto symboly se objevují také na jejich pečetích. Baronovi vojáci používají především plátové zbroje. Prosíme, neberte si za tuto stranu lamelové, šupinové nebo jiné nehodící se zbroje. Při výběru a tvorbě kostýmu se inspirujte evropským vrcholným středověkem. Náš inspiromat najdete zde.

Baronovi vojáci jsou rozděleni do tří jednotek:

 • Kopiníci – páteř baronových ozbrojených sil; kopiníci bojují pouze kopím a krátkými záložními zbraněmi.
 • Baronovi sekáči – jednotka odvážných a zkušených válečníků, kteří se do boje vrhají především s obouručními meči (případně obouručními kladivy).
 • Ostrostřelci – jednotka tvořena hlavně mušketýry; doplňují je střelci s kušemi a výjimečně také lovci s luky.

Válečníci trpasličího klanu Tarruk

Výprava trpaslíků z jedné z mnoha horských pevností. Jsou tvrdí a houževnatí, pohánění touhou po zlatě a věrností svému vůdci, Ténovi Helgrimovi. Používají všechny typy zbrojí. Své odění zdobí podobiznami předků Grungniho, Grimnira a Valayi a také runami. Každý řádný trpaslík má plnovous, na který je také řádně pyšný (trpaslice vousy mít nemusí). Náš inspiromat naleznete zde.

Na výpravu se vydaly tyto jednotky:

 • Kopáči – dělníci, kteří uposlechli Ténovy výzvy, vyzbrojili se kopími a vyrazili do boje.
 • Železolamači – trpasličí válečníci vybavení obouručními kladivy a sekerami.
 • Hromovládci – inženýři a mechanici, kteří na bojišti rozsévají zkázu svými puškami; v jednotce s nimi jsou i střelci s kušemi.

Fanatická lůza

Fanatická lůza složená z naštvaných vesničanů, zbojníků, válečných veteránů a podezřelých mnichů přitáhla do kraje vymýtit zlo, které tam přebývá. Když však žádné zlo v kraji asi už není, změnili cíl své výpravy na to, aby získali co nejvíce z trpasličího zlata. 

Fanatici jsou chudí obyvatelé Říše, které spojuje zanícená a oddaná služba Sigmarovu slovu. Proč bojují proti svým pánům? Inu, jedno ze Sigmarových přikázání přece zní: „Budeš pomáhat trpasličím bratřím“!

Při výběru kostýmu volte spíše přírodní barvy, určitě se vyhněte černé a žluté. Náš inspiromat naleznete zde.

Fanatická lůza je rozdělena do tří skupin:

 • Kopiníci – dlouhý klacek opařený bodcem si dokáže opatřit každý; kopiníci bojují pouze kopím a krátkými záložními zbraněmi.
 • Mniši – podezřelí mniši, kteří bojují zásadně pádnými zbraněmi (kladiva, palice), aby neprolévali krev.
 • Střelci – někteří fanatici jsou vyzbrojeni dokonce lukem, kuší či dokonce puškou.

Pravidla

 • Akce se můžete zúčastnit od 15 let věku. Hráči mladší 18 let ovšem musí přinést podepsané potvrzení o souhlasu rodiče či zákonného zástupce.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Hra má životový systém. Základní počet životů je 1. Tolik životů má každý, kdo bude vpuštěn do hry. Další životy budou přidělovány organizátory před bitvou podle následujícího systému:

+1 život za hezký kostým nebo +2 životy za náserový kostým, který skvěle sedí do zasazení hry

+1 život za funkční zbroj chránící minimálně hruď a odpovídající zasazení hry

+1 život za funkční helmu odpovídající zasazení hry

Za hezký kostým i beze zbroje tedy můžete získat až tři životy. Maximální počet životů je pět. Při posuzování kostýmů se budeme řídit především vzhledem a funkčností kostýmu. Ošklivé plechy a nesedící helmy nechte raději doma a zaměřte se na pěkné oblečení. Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu, napište nám.

 • Je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok. Jinak je zásahovou plochou celé tělo, včetně doplňků, jako jsou brašničky na opasku.
 • Je zakázáno vytrhávání zbraní a jiný fyzický kontakt.
 • Jsou zakázány štíty.
 • Jsou zakázány sečné tyčovky, cepy, řemdihy a vrhací zbraně.
 • Bojuje se měkčenými, bezpečnými maketami zbraní, které budou před hrou zkontrolovány organizátory. Posuzovat budeme i vzhled zbraní.
 • Povolena budou kopí do maximální délky 220 cm, obouruční zbraně do maximální délky 140 cm. Sekery a kladiva musí mít obalené toporo alespoň do jedné třetiny délky. Kuše a luky budou povoleny do maximálního nátahu 15 kg. Jediné povolené palné zbraně jsou tzv. loktarky (neboli potatoguny).
 • Maximální velikost záložní zbraně je 60 cm. Kombinace se nepřipouští.
 • Hráči bojují pouze zbraněmi, které jsou předepsány pro jejich jednotku, a záložními zbraněmi.
 • Zbraně ubírají jedním zásahem 1 život, pouze pušky a pistole ubírají střelou 2 životy.
 • Kanóny, děla a další nestandardní zbraně (odpovídající zasazení hry) je možné do hry přivézt po domluvě s organizátory.
 • Bojujte s rozumem a nevystavujte sebe ani ostatní hráče zbytečnému riziku.
 • Je zakázáno ničit a schovávat cizí munici. Používat cizí munici lze pouze po domluvě s hráčem, kterému patří.
 • Pokud ve střetu hráč zemře (jeho počet životů klesne na 0), odchází s rukou na hlavě na shromaždiště. Oživování probíhá podle pravidel, které sdělí organizátor před střetem.
 • Neničte rekvizity.

Autoři

Hlavní organizátor hry: Josef Hlavinka

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský, David Skála

Veškeré ilustrace byly použity s laskavým svolením jejich autora, výtvarníka Adriana Smithe. Podívejte se na galerii jeho prací, případně jej navštivte na Facebooku!