Přeskočit na obsah

Přátelské posezení 2023

Na dalekém severu se nachází krajina, která je po většinu roku pokrytá sněhem a ledem. Zdejší kmeny lovců získávají vše, co k životu potřebují, z moře. V poslední době se ale ukázalo, že po velrybím mase a tuku je ve městě na jihu velká poptávka. A právě z toho města míří na sever také skupina po zuby ozbrojených městských šviháků, kteří sem chtějí přinést civilizaci, zabránit nesmyslnému vraždění tuleních mláďat a přitom si nalámat dostatek ledu pro svůj přepychový klub. Velrybáři si však svá loviště úzkostlivě chrání. Mezi oběma skupinami tak dojde k přátelskému posezení nad kapkou brandy…

Přátelské posezení 2023 je jednodenní tvrdá bitva zasazená do fantasy světa. Akce proběhla v sobotu 11. 3. 2023 ve Vratislavicích nad Nisou.

Strany

Velrybáři: Severský kmen lovců, který vyrazil bránit svůj domov, svá loviště a své zvyky. Nosí především přírodní barvy, používají kůži a kožešiny, často jsou otrhaní. Inspiraci hledejte v historii severských národů, a to jak evropských, tak asijských i amerických, případně u fantasy skřetů. Vyhněte se ale výrazně zdobným oděvům a zbrojím, protože náš kmen si zakládá na účelnosti. Velrybáři bojují hlavně tyčovými zbraněmi různých druhů, luky, sekyrami, mlaty, tesáky a čímkoliv dalším, co jim v loveckém ležení padne pod ruku. Používají i štíty, ale nemají ve zvyku je příliš zdobit.

Šviháci: Gang drsných hochů a holek z města. Rádi si užívají výsad, které poskytuje život v tom, co považují za civilizaci. Jejich záměrem je vzdělat severské kmeny (klidně i násilnou cestou) a zbavit je zvyků, které považují za barbarské… a možná se chopit nových „obchodních“ příležitostí. Šviháci si potrpí na hezké oblečení, často nosí výrazné barvy. Vhodné jsou kostýmy inspirované evropským vrcholným a pozdním středověkem. Čím víc prostřihů, zdobení a peří, tím lépe. V boji používají tyčové zbraně, kuše, meče a šavle, palcáty a kladiva. Své štíty (a někdy i zbraně a zbroje) zdobí znaky a malůvkami, jejichž význam rádi povýšeně vysvětlují neznalým.

Pravidla

Obecná

 • Je to jen hra.
 • Akce se můžete zúčastnit od 18 let věku. 
 • Pokud se vám děje cokoliv nebezpečného, zastavte hru slovy RUDÁ STOP.
 • Kouřit je možné jen na určených místech.
 • Organizátor má právo kohokoliv z akce vyloučit nebo dočasně vyřadit z boje.

Boj

 • Pro účast je povinná funkční helma a ochrana trupu.
 • Doporučujeme také dobré rukavice, ochranu krku a suspenzor.
 • Problémy při boji řešte se svým velitelem a stranovým organizátorem.
 • Zasažený padá na první dobrou ránu, tedy takovou ránu, která se o něj zastaví.
 • Zásah uznává zasažený.
 • Zásah musí být tlumený a přizpůsobený protivníkovi a jeho stavu.
 • Zásahová plocha je celé tělo, včetně doplňků.
 • Je zakázáno úmyslně útočit na obličej, krk a rozkrok.
 • Je povoleno chytání kopí a tyčovek. Přetahovat se o ně můžete maximálně tři vteřiny, pak už je to trapné.
 • Je povoleno navalování štítem na štít.
 • Další druhy fyzického kontaktu používejte s rozmyslem.
 • Kdo během boje padne na zem, je do konce střetu mrtvý.
 • Kopí, píky a ostatní tyčovky musí držitel při bodu držet pevně oběma rukama.
 • Držitel zbraně zodpovídá za zranění, které zbraní způsobí.
 • Vrhací zbraně je možné použít pouze jednou za střet, ze země už je nezvedejte.

Zbraně

 • Všechny zbraně musí bezpečné.
 • Jakákoli zbraň může být organizátory nevpuštěna do hry nebo z ní vyřazena i v průběhu.
 • Za stav zbraně zodpovídá držitel, jehož povinností je stav zbraně během hry kontrolovat.
 • Velikost zbraní není omezena, dbejte ale na realističnost.
 • Zbraň by měla splňovat základní estetická měřítka, tedy svým tvarem a barvou připomínat svůj neměkčený předobraz.
 • Štít nesmí mít ostré hrany.
 • Maximální nátah střelných zbraní je 150 N.
 • Jsou zakázány pěnové eurošípy (pěnová bambule vzhledem podobná golfovému míčku).
 • Hlavice šípů musí mít průměr alespoň 50 mm a být pevně připevněna k týblu.
 • Šíp nesmí obsahovat kovové součásti. Laminátová týbla musí být obalena po celé délce.
 • Každý střelec smí střílet pouze vlastní municí (pokud se s konkrétními střelci nedomluví na sdílení).

Organizátoři: Pavel Bičovský, Tadeáš Hlavinka, Josef Hlavinka

Ilustrace: Tadeáš Hlavinka