Přeskočit na obsah

Vidlácké války II

Albis je lesnatou a hornatou zemí daleko stranou zájmu velkých králů a jejich království. Je to divoký kraj a jeho obyvatelé jsou rázní a vzpurní. Tamní kníže je neustále zavřený za pevnými zdmi svého hradu a vesnice a města si vládnou sama skrze své starosty a stařešiny.

Blízko Temného lesa se rozkládá od pradávna Ves. Je to pár domů na kopci a několik domů kolem mlýna pod kopcem. Horňáci a Dolňáci, jak si obyvatelé mezi sebou říkají, se neměli nikdy v lásce. Nějaký čas byl ve vesnici klid. Pak ale někdo zahlédl starostova syna s mlynářovou dcerou, jak se drželi za ruce! To oba rozhádaní otcové špatně nesou a staré sváry opět vypluly na světlo.

Přijeďte se přidat k Čepičářům nebo Kloboučníkům a prožít rok na vesnici plný bojů a naschválů v bitvě, která se nebere zas tak vážně.

Vidlácké války je jednodenní životová dřevárna zasazená do fiktivního světa Albis, který je inspirován pohádkami Střední Evropy. Proběhla 7. března 2020 v Ďáblickém háji v Praze.


Autoři

Hlavní organizátor hry: David Skála

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský, Josef Hlavinka

Ilustrace: Zuzana Richterová