29 června, 2019

Vidlácké války II

Albis je lesnatou a hornatou zemí daleko stranou zájmu velkých králů a jejich království. Je to divoký kraj a jeho obyvatelé jsou rázní a vzpurní. Tamní kníže je neustále zavřený za pevnými zdmi svého hradu a vesnice a města si vládnou sama skrze své starosty a stařešiny.

Blízko Temného lesa se rozkládá od pradávna Ves. Je to pár domů na kopci a několik domů kolem mlýna pod kopcem. Horňáci a Dolňáci, jak si obyvatelé mezi sebou říkají, se neměli nikdy v lásce. Nějaký čas byl ve vesnici klid. Pak ale někdo zahlédl starostova syna s mlynářovou dcerou, jak se drželi za ruce! To oba rozhádaní otcové špatně nesou a staré sváry opět vypluly na světlo.

Přijeďte se přidat k Čepičářům nebo Kloboučníkům a prožít rok na vesnici plný bojů a naschválů v bitvě, která se nebere zas tak vážně.

Vidlácké války je jednodenní životová dřevárna zasazená do fiktivního světa Albis, který je inspirován pohádkami Střední Evropy. Uskuteční se 7. března 2020 v Ďáblickém háji v Praze. Sraz bude v 9:00 u vstupu do lesa od stanice Vozovna Kobylisy (https://1url.cz/YM1vb). Skončíme nejspíše mezi 15 a 16 hodinou. Na místě budeme vybírat poplatek 50 korun za jednoho účastníka.

Horňáci

Obyvatelé Horní vsi, kteří si říkají Horňáci nebo někdy také kloboučníci. Kloboučníci proto, že nosí rádi klobouky. Zejména pan starosta a jeho rodina, od nich to okoukali ostatní. Jejich oblečení je přírodních barev a odpovídá tomu, že většina z nich pracuje na poli. Ozbrojeni jsou všemi možnými zbraněmi (které nejsou zakázány pravidly), co doma zrovna našli. Pokud už mají nějakou výraznou barvu, pak je to červená. Zlý jazykové tvrdí, že je to proto, že jejich starosta uzavřel smlouvu s ďáblem. Ten se však hájí tím, že se jedná o regulérní smlouvu o půjčce a Velká pekelná banka je váženou institucí.

 • Starosta a jeho lidé – starosta se svou rodinou, předpokladem je reprezentativnější oblečení, než u obyčejných vesničanů. Nezapomeňte na klobouk. Role určená pro hráče nad 15 let.
 • Vesničané – obyčejní vesničané ozbrojení vším možným, co našli. Samozřejmě čím vidláčtější vzezření, tím lepší. Role určená pro mladší hráče 10 – 15 let.

Dolňáci

Obyvatelé Dolní vsi, kteří si říkají Dolňáci či Čepičáři. Když Horňáci začali nosit klobouky, rozhodli se Dolňáci, že budou nosit čepice po vzoru mlynáře, který jim je starostou. Jejich oblečení je přírodních barev a odpovídá tomu, že většina z nich pracuje na poli. Ozbrojeni jsou všemi možnými zbraněmi (které nejsou zakázány pravidly), co doma zrovna našli. Pokud už mají nějakou výraznou barvu, pak je to modrá. Mlynář je čestný chlap, ale šušká se, že odtržení Dolní vsi vymyslel právě on, aby nemusel platit daně do vesnické pokladny.

 • Mlynář a jeho lidé – mlynář se svou rodinou, předpokladem je reprezentativnější oblečení, než u obyčejných vesničanů. Nezapomeňte na čepici. Role určená pro hráče nad 15 let.
 • Vesničané – obyčejní vesničané ozbrojení vším možným, co našli. Samozřejmě čím vidláčtější vzezření, tím lepší. Role určená pro mladší hráče 10 – 15 let.

Pravidla

 • Akce se můžete zúčastnit od 10 let věku. Hráči mladší 18 let ovšem musí přinést podepsané potvrzení o souhlasu rodiče či zákonného zástupce. Pro hráče do 15-ti let jsou určené role vesničanů, pro hráče starší pak role starosty a jeho lidí.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Hra má životový systém. Základní počet životů je 1. Tolik životů má každý, kdo bude vpuštěn do hry. Další životy budou přidělovány organizátory před bitvou podle následujícího systému:

+1 život za hezký kostým (čepice, klobouk, jiná pěkná část kostýmu) nebo +2 životy za sladěný kostým, který skvěle sedí do zasazení hry

+1 život za “vidláckost”, kouká vám sláma z bot, bojujete motykou a tak podobně

Za hezký kostým můžete tedy získat až čtyři životy. Při posuzování kostýmů se budeme řídit především vzhledem kostýmu. Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu, napište nám.

 • Je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok. Jinak je zásahovou plochou celé tělo, včetně doplňků, jako jsou brašničky na opasku.
 • Je zakázáno vytrhávání zbraní a jiný fyzický kontakt.
 • Jsou zakázány veškeré !tyčové zbraně!, řemdihy a vrhací zbraně.
 • Bojuje se měkčenými, bezpečnými maketami zbraní, které budou před hrou zkontrolovány organizátory.
 • Povoleny budou jednoruční zbraně do 90cm a obouruční do maximální délky 140 cm. Sekery a kladiva musí mít obalené toporo alespoň do jedné třetiny délky. 
 • Kuše a luky budou povoleny do maximálního nátahu 15 kg s odpovídající municí vhodnou pro dřevárny. Dále jsou povoleny tzv. loktarky (neboli potatoguny) a ruční praky s měkčenou municí o velikosti tenisového míčku a váze max 45g. 
 • Maximální velikost záložní zbraně je 60 cm. Kombinace se nepřipouští.
 • Všechny zbraně ubírají jedním zásahem 1 život.
 • Bojujte s rozumem a nevystavujte sebe ani ostatní hráče zbytečnému riziku.
 • Je zakázáno ničit a schovávat cizí munici. Používat cizí munici lze pouze po domluvě s hráčem, kterému patří.
 • Pokud ve střetu hráč zemře (jeho počet životů klesne na 0), odchází s rukou na hlavě na shromaždiště. Oživování probíhá podle pravidel, které sdělí organizátor před střetem.
 • Neničte rekvizity.

Přihlašování

Chceme vyzkoušet nový koncept přihlašování. Žádné vyplňování dotazníku, žádné dlouhé maily. Je tu jen jedna společná tabulka, kam napíšete své jméno a příjmení. Jedná se o otevřený dokument, tak dejte pozor, ať „omylem“ nenapíšete nějakou hloupost nebo někoho nesmažete, rozumíme si? Legrácky si nechte na hru, děkujeme a těšíme se se na jaro, kdy se všichni potkáme.

A připomínáme, že na místě od všech mladších 18 let budeme vyžadovat přihlášku podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem.


Autoři

Hlavní organizátor hry: David Skála

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský, Josef Hlavinka

Ilustrace: Zuzana Richterová