Přeskočit na obsah

Vidlácké války: Rebelie

Albis je lesnatou a hornatou zemí daleko stranou zájmu velkých králů a jejich království. Je to divoký kraj a jeho obyvatelé jsou rázní a vzpurní. Tamní kníže je neustále zavřený za pevnými zdmi svého hradu a vesnice a města si vládnou sama skrze své starosty a stařešiny.

Blízko Temného lesa se rozkládá od pradávna Ves. Je to pár domů na kopci a několik domů pod kopcem. Horňáci a Dolňáci, jak si obyvatelé mezi sebou říkají, se neměli nikdy v lásce. Poslední dobou jsou však hádky a potyčky na každodenním pořádku. Někteří to připisují tomu, že sousedé musí upustit páru po celodenním robotování pro pana Knížepána. Jiní nelibosti pana Starosty nad pokusy se strojem na páru, které Kovář provádí po nocích ve své kovárně. Buď jak buď na Vsi je zase jednou pěkně veselo.

Přijeďte se přidat k Čepičářům nebo Kloboučníkům a prožít rok na vesnici plný bojů a naschválů v bitvě, která se nebere zas tak vážně.

Vidlácké války je jednodenní životová dřevárna zasazená do fiktivního světa Albis, který je inspirován pohádkami Střední Evropy. Uskutečnila se 25. března 2023 na novém místě – Menhiry Tři bohyně, Praha-Troja.

Děkujeme fotografům, jejich alba naleznete zde: Martin Archalous / Kamileo / Petra Okrouhlíková

Strany

Horňáci

Obyvatelé Horní vsi, kteří si říkají Horňáci nebo někdy také kloboučníci. Kloboučníci proto, že nosí rádi klobouky. Jejich oblečení je přírodních barev a odpovídá tomu, že většina z nich pracuje na poli. Ozbrojeni jsou všemi možnými zbraněmi (které nejsou zakázány pravidly), co doma zrovna našli. Pokud už mají nějakou výraznou barvu, pak je to červená. V čele Kloboučníků stojí pan Starosta, který má k ruce obecního Písaře a Učitele.

 • Pan Starosta – Nikdo už si nepamatuje, jak dlouho svůj úřad zastává. Je starostou od nepaměti a je na to náležitě hrdý.
 • Obecní písař – Študýroval ve městě a používá divná cizí slova. Kdo ví, zda je opravdu tak chytrý, ale řádně nafoukaný je určitě.
 • Obecní učitel – Kázeň musí být. Je to přísný, ale vážený pán. Kde nestačí slova, tam zavládne rákoska.

Dolňáci

Obyvatelé Dolní vsi, kteří si říkají Dolňáci či Čepičáři. Když Horňáci začali nosit klobouky, rozhodli se Dolňáci, že budou nosit čepice. Jejich oblečení je přírodních barev a odpovídá tomu, že většina z nich pracuje na poli. Ozbrojeni jsou všemi možnými zbraněmi (které nejsou zakázány pravidly), co doma zrovna našli. Pokud už mají nějakou výraznou barvu, pak je to modrá. V čele Čepičářů stojí tři nerozluční kamarádi – Kovář, Řezník a Drvoštěp. Pokud byste se však ptali na jednoho vůdce, pak vám každý řekne, že je jím Kovář.

 • Kovář – Rovnej, ráznej chlap. Po nocích se v kovárně snaží sestrojit parní stroj.
 • Řezník – Místní chytrák a veselá kopa. Do párků nacpe cokoli a většího vejtahu ve Vsi nenajdete.
 • Drvoštěp – Je trochu tajemný, dlouhé dny tráví v lese. Spory nikdy nezačíná, ale jeho paže je většinou ta, která je ukončí.

Uhlíři

Skupina uhlířů, kteří pálí uhlí v Temném lese a stojí tak trochu stranou dění ve Vsi, proto je vždy záhadou, na čí stranu se při vesnických sporech přidají. Jedná se o vyrovnávací stranu, za níž je možné se hlásit jen po předchozí domluvě.

Pravidla

 • Akce se můžete zúčastnit od 10 let věku. Hráči mladší 18 let ovšem musí přinést podepsané potvrzení o souhlasu rodiče či zákonného zástupce.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy. Náš inspiromat najdete zde.
 • Hra má životový systém. Základní počet životů je 1. Tolik životů má každý, kdo bude vpuštěn do hry. Další životy budou přidělovány organizátory před bitvou podle následujícího systému:

+1 život za hezký kostým (čepice, klobouk, jiná pěkná část kostýmu) nebo +2 životy za sladěný kostým, který skvěle sedí do zasazení hry

+1 život za “vidláckost”, kouká vám sláma z bot, bojujete motykou a tak podobně

Za hezký kostým můžete tedy získat až čtyři životy. Při posuzování kostýmů se budeme řídit především vzhledem kostýmu. Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu, napište nám.

 • Je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok. Jinak je zásahovou plochou celé tělo, včetně doplňků, jako jsou brašničky na opasku.
 • Je zakázáno vytrhávání zbraní a jiný fyzický kontakt.
 • Jsou zakázány veškeré !tyčové zbraně!, řemdihy a vrhací zbraně.
 • Při některých střetech mohou být povoleny pouze záložní zbraně.
 • Bojuje se měkčenými, bezpečnými maketami zbraní, které budou před hrou zkontrolovány organizátory.
 • Povoleny budou jednoruční zbraně do 90 cm a obouruční do maximální délky 140 cm. Sekery a kladiva musí mít obalené toporo alespoň do jedné třetiny délky.
 • Jsou povoleny kulaté štíty do průměru 65 cm nebo štíty, které svými rozměry nepřesahují 50×60 cm. Štít nesmí mít ostré hrany, doporučené je obalení plátnem nebo kůží.
 • Kuše a luky budou povoleny do maximálního nátahu 15 kg s odpovídající municí vhodnou pro dřevárny. Dále jsou povoleny ruční praky s měkčenou municí o velikosti tenisového míčku a váze max. 45 g. !Tzv. loktarky (neboli potatoguny) jsou zakázány!
 • Maximální velikost záložní zbraně je 60 cm. Kombinace se nepřipouští.
 • Všechny zbraně ubírají jedním zásahem 1 život.
 • Bojujte s rozumem a nevystavujte sebe ani ostatní hráče zbytečnému riziku.
 • Je zakázáno ničit a schovávat cizí munici. Používat cizí munici lze pouze po domluvě s hráčem, kterému patří.
 • Pokud ve střetu hráč zemře (jeho počet životů klesne na 0), odchází s rukou na hlavě na shromaždiště. Oživování probíhá podle pravidel, které sdělí organizátor před střetem.
 • Neničte rekvizity.
 • Rukavice jsou výrazně doporučeny.

Autoři

Hlavní organizátor hry: David Skála

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský, Josef Hlavinka

Ilustrace: Zuzana Richterová