25 listopadu, 2018

Vidlácké války

Albis je lesnatou a hornatou zemí daleko stranou zájmu velkých králů a jejich království. Je to divoký kraj a jeho obyvatelé jsou rázní a vzpurní. Tamní kníže je neustále zavřený za pevnými zdmi svého hradu a vesnice a města si vládnou sama skrze své starosty a stařešiny.

Blízko Temného lesa se rozkládá od pradávna Ves. Je to pár domů na kopci a několik domů kolem mlýna pod kopcem. Horňáci a Dolňáci, jak si obyvatelé mezi sebou říkají, se neměli nikdy v lásce. Loni to došlo tak daleko, že si každá část zvolila svého starostu a vesnice se rozdělila. Jenže vesnice nejsou jen stavení, to jsou také pole a sady kolem. Horní ves i Dolní ves si ale představuje dělení jinak.

Co naplat, pán je daleko a vesničané musí vzít spravedlnost do svých rukou. Přijeďte se přidat k Horňákům nebo Dolňákům a prožít rok na vesnici plný bojů a naschválů v bitvě, která se nebere zas tak vážně.

Vidlácké války je jednodenní životová dřevárna zasazená do fiktivního světa Albis, který je inspirován pohádkami Střední Evropy. Uskutečnila se 2. března 2019 v Ďáblickém háji v Praze.

Hra má profil na larpové databázi.

Děkujeme fotografům! Martin Archalous| Aegeri

Horňáci

Obyvatelé Horní vsi, kteří si říkají Horňáci nebo někdy také Kloboučníci. Kloboučníci proto, že nosí rádi klobouky. Zejména pan starosta a jeho rodina, od nich to okoukali ostatní. Jejich oblečení je přírodních barev a odpovídá tomu, že většina z nich pracuje na poli. Ozbrojeni jsou všemi možnými zbraněmi (které nejsou zakázány pravidly), co doma zrovna našli. Pokud už mají nějakou výraznou barvu, pak je to červená. Zlí jazykové tvrdí, že je to proto, že jejich starosta uzavřel smlouvu s ďáblem. Ten se však hájí tím, že se jedná o regulérní smlouvu o půjčce a Velká pekelná banka je váženou institucí.

   • Starosta a jeho lidé – starosta se svou rodinou, předpokladem je reprezentativnější oblečení než u obyčejných vesničanů. Nezapomeňte na klobouk. Role určená pro hráče nad 15 let.
  • Vesničané – obyčejní vesničané ozbrojení vším možným, co našli. Samozřejmě čím vidláčtější vzezření, tím lepší. Role určená pro mladší hráče 10 – 15 let. Kostýmový inspiromat pro obě strany naleznete zde.

Dolňáci

Obyvatelé Dolní vsi, kteří si říkají Dolňáci či Čepičáři. Když Horňáci začali nosit klobouky, rozhodli se Dolňáci, že budou nosit čepice po vzoru mlynáře, který jim je starostou. Jejich oblečení je přírodních barev a odpovídá tomu, že většina z nich pracuje na poli. Ozbrojeni jsou všemi možnými zbraněmi (které nejsou zakázány pravidly), co doma zrovna našli. Pokud už mají nějakou výraznou barvu, pak je to modrá. Mlynář je čestný chlap, ale šušká se, že odtržení Dolní vsi vymyslel právě on, aby nemusel platit daně do vesnické pokladny.

   • Starosta a jeho lidé – starosta se svou rodinou, předpokladem je reprezentativnější oblečení než u obyčejných vesničanů. Nezapomeňte na čepici. Role určená pro hráče nad 15 let.
  • Vesničané – obyčejní vesničané ozbrojení vším možným, co našli. Samozřejmě čím vidláčtější vzezření, tím lepší. Role určená pro mladší hráče 10 – 15 let. Kostýmový inspiromat pro obě strany naleznete zde.

Pravidla

  • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Hra má životový systém. Základní počet životů je 1. Tolik životů má každý, kdo bude vpuštěn do hry. Další životy budou přidělovány organizátory před bitvou podle následujícího systému:

+1 život za hezký kostým (čepice, klobouk, jiná pěkná část kostýmu) nebo +2 životy za sladěný kostým, který skvěle sedí do zasazení hry

+1 život za “vidláckost”, kouká vám sláma z bot, bojujete motykou a tak podobně

Za hezký vidlácký kostým můžete tedy získat až čtyři životy. Při posuzování kostýmů se budeme řídit především vzhledem. Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu, napište nám. Z výše popsaného systému je zřejmé, že za zbroje nedostanete žádný životový bonus. Soustřeďte se proto raději na hezké a funkční oblečení.

  • Je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok. Jinak je zásahovou plochou celé tělo, včetně doplňků, jako jsou brašničky na opasku.
  • Je zakázáno vytrhávání zbraní a jiný fyzický kontakt.
  • Jsou zakázány veškeré (!) tyčové zbraně, řemdihy a vrhací zbraně.
  • Bojuje se měkčenými, bezpečnými maketami zbraní, které budou před hrou zkontrolovány organizátory.
  • Povoleny budou jednoruční zbraně do 90cm a obouruční do maximální délky 140 cm. Sekery a kladiva musí mít obalené toporo alespoň do jedné třetiny délky.
  • Kuše a luky budou povoleny do maximálního nátahu 15 kg s odpovídající municí vhodnou pro dřevárny. Dále jsou povoleny tzv. loktarky (neboli potatoguny) a ruční praky s měkčenou municí o velikosti tenisového míčku a váze max 45g.
  • Štíty jsou povoleny pouze malé, největší rozměr může mít maximálně 60 cm.
  • Kombinace zbraní se nepřipouští.
  • Všechny zbraně ubírají jedním zásahem 1 život.
  • Bojujte s rozumem a nevystavujte sebe ani ostatní hráče zbytečnému riziku.
  • Je zakázáno ničit a schovávat cizí munici. Používat cizí munici lze pouze po domluvě s hráčem, kterému patří.
  • Pokud ve střetu hráč zemře (jeho počet životů klesne na 0), odchází s rukou na hlavě na shromaždiště. Oživování probíhá podle pravidel, které sdělí organizátor před střetem.
 • Neničte rekvizity.

Přihlašování

Přihlašovat se můžete zde.


Autoři

Hlavní organizátor hry: David Skála

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský, Josef Hlavinka

Ilustrace: Zuzana Richterová