Přeskočit na obsah

Vidlácké války

Albis je lesnatou a hornatou zemí daleko stranou zájmu velkých králů a jejich království. Je to divoký kraj a jeho obyvatelé jsou rázní a vzpurní. Tamní kníže je neustále zavřený za pevnými zdmi svého hradu a vesnice a města si vládnou sama skrze své starosty a stařešiny.

Blízko Temného lesa se rozkládá od pradávna Ves. Je to pár domů na kopci a několik domů kolem mlýna pod kopcem. Horňáci a Dolňáci, jak si obyvatelé mezi sebou říkají, se neměli nikdy v lásce. Loni to došlo tak daleko, že si každá část zvolila svého starostu a vesnice se rozdělila. Jenže vesnice nejsou jen stavení, to jsou také pole a sady kolem. Horní ves i Dolní ves si ale představuje dělení jinak.

Co naplat, pán je daleko a vesničané musí vzít spravedlnost do svých rukou. Přijeďte se přidat k Horňákům nebo Dolňákům a prožít rok na vesnici plný bojů a naschválů v bitvě, která se nebere zas tak vážně.

Vidlácké války je jednodenní životová dřevárna zasazená do fiktivního světa Albis, který je inspirován pohádkami Střední Evropy. Uskutečnila se 2. března 2019 v Ďáblickém háji v Praze.

Hra má profil na larpové databázi.

Děkujeme fotografům! Martin Archalous| Aegeri


Autoři

Hlavní organizátor hry: David Skála

Pomocní organizátoři: Pavel Bičovský, Josef Hlavinka

Ilustrace: Zuzana Richterová