Přeskočit na obsah

Ocelové císařství – postavy

O hře | Praktické informace | Svět | Postavy

S kým se v továrně potkáme?

Brucknerovi (4)

Hlavou rodiny i celé továrny je Carl Bruckner, vídeňský zbrojař. Se svou ženou Annou má dvě dospělé děti, syna Viktora a dceru Charlotte. Celou svou rodinu vzal Bruckner s sebou na dlouhodobý pobyt v továrně, z čehož rodina, jak se zdá, není příliš nadšena.

Carl Bruckner (46) sice nepatří k těm největším zbrojařům v Rakouské říši, ale rozhodně patří k těm s největším nadšením. Vystudoval prestižní vídeňskou strojařskou školu a díky prostředkům své rodiny se mohl pustit do podnikání. Sám se přitom věnoval výzkumu. Svými novinkami armádu neustále zásobuje, ale povídá se, že poslední dobou se jeho koncernu finančně příliš nedaří.

Anna Bruckner (43) je původem Češka z Prahy. Poté, co se vdala za Carla Brucknera, musela čelit četným povídačkám, že si ho vzala jen kvůli jeho penězům, protože sama nepochází z příliš majetné ani příliš vznešené rodiny. Vyšší společnost, jak sama říká, ji ale nakonec přijala. Teď společně s manželem a dětmi (které nadevše miluje) dlouhodobě pobývá v továrně, která ji ale příliš nezajímá, možná dokonce štve.

Viktor Bruckner (24) je umělec. Způsobný, nenápadný mladík nejde v otcových šlépějích a svůj čas netráví u rýsovacího prkna a s účty, ale především se štětcem u malířského plátna. Už má za sebou několik menších výstav. Prostředí továrny ho inspiruje, na druhou stranu v něm ale nenachází mnoho přátel, takže působí trochu osaměle. Blízko má své sestře Charlotte.

Charlotte Bruckner (20) miluje pozornost. Krásná a veselá dívka byla ve světě vídeňských kaváren a plesů hvězdou. Teď jí ale rodiče vzali do severočeské továrny, kde na ní všichni hledí jako na rozmazlenou panskou dcerušku. Charlotte začala objevovat různá zdejší tajemství, ale po čase jí závod zevšedněl. Rozptýlení si slibuje od své narozeninové oslavy, na níž mají přijet někteří její známí a přátelé.

Schlossovi (2)

Charlotte Bruckner brzy oslaví své narozeniny. Na delší dobu do továrny při této příležitosti přijela její kamarádka Kristin Schloss. Spolu s ní dorazil na návštěvu její otec Leopold.

Kristin Schloss (24) přijela na oslavu své přítelkyně Charlotte. Výlet do továrny zjevně vnímá jako nějaké dobrodružství – všechno ji zajímá, ale přistupuje k tomu s pobavenou povýšeností dámy z vyšší společnosti. A stejně reaguje i na snahy mladého četníka Johanna Theimanna, který se jí už od příjezdu okatě dvoří.

Leopold Schloss (59) podniká v chemickém průmyslu – a velice úspěšně. Je znám jako nekompromisní obchodník a vizionář, který během třiceti let vybudoval desítky závodů, v nichž zaměstnává stovky dělníků. Teď ale nepřijel obchodovat, ale odpočívat. S Brucknerovými se totiž dobře zná a jejich dcery se přátelí. Leopold Schloss je vdovec.

Inženýři (4)

Carl Bruckner hledí do budoucnosti a v jeho továrně tak má své místo i výzkum. S výrobními halami sousedí pracovny a laboratoře, kde skupina inženýrů zlepšuje staré výrobky a vyvíjí nové.

Egon Lowenstein (33), hlavní inženýr továrny, pochází z pražské židovské rodiny. Kdysi nadějný fyzik, který přednášel i v zahraničí, ale jeho kariéra vyšuměla. Je cílevědomý a na své spolupracovníky a na dělníky klade vysoké nároky.

Klaus Auberg (31) je společenský a přátelský, někteří by ho dokonce označili jako hejska. Rozhodně mu nevadí být středem pozornosti. V oboru platí za výjimečného konstruktéra, dříve (i se svým kolegou Prokopem) pracoval ve Škodovce a stojí za velice slušným množstvím válečných strojů používaných císařskou armádou.

Prokop Vrba (26), nadaný mladý konstruktér, působí jako mrzout. Společnosti se spíše straní. Svým kolegou Klausem Aubergem, s nímž před příchodem do Brucknerovy továrny pracoval ve Škodovce, je považován za snílka a fantastu.

Eva Klimentová (30) je největší záhadou skupiny inženýrů. Je společenská, ale o své minulosti a osobním životě příliš nemluví. Obecně se ví snad jen to, že žila v zahraničí a nějaký čas učila na pražském ženském gymnáziu. K dělníkům je přívětivá, pokud ji nepovažují za pouhou asistentku ostatních inženýrů.

Ostraha (6)

Ostaha zajišťuje bezpečnost v továrně. Uklidňuje spory mezi dělníky, ale také kontroluje, jestli někdo skrz bránu nepronáší věci, které by pronášet neměl.

Dietrich Lutz (44) je velitel ostrahy v továrně. Vysloužilý dělostřelecký důstojník, na svou službu vzpomíná s velkou hrdostí. Je vidět, že se snaží být přísný, ale spravedlivý a šlechetný. K mužstvu přistupuje téměř až otcovsky. Ač vypadá stále velice mladě, poslední dobou je na něm dost vidět napětí a stres.

Max Aust (25) jako by byl mladší kopií velitele Lutze. Také je jeho největším oblíbencem. Maxe ale mají rádi i Brucknerovi, u nichž je častým hostem. Je pohledný, schopný a na svůj věk i rozumný. Až se nabízí otázka, co dělá právě tady.

Karel Sýkora (37) dlouhá léta pracoval jako četník, než nastoupil na klidnější místo v továrně. Je nekompromisní, dělníkům nikdy v ničem neustoupí. Zákon a pravidla továrny jsou pro něj svaté. Asi kvůli tomuto přístupu se dostává do konfliktu s Kurtem Gruberem. Už mezi nimi několikrát došlo k roztržce.

František Hruška (32) je poctivý a pracovitý člen ostrahy. Citlivý muž, který zjevně velice miluje svou ženu Markétu, která v továrně také pracuje. Františka si jeho nadřízení vždy cenili pro jeho schopnost urovnávat spory. V poslední době ale jakoby svou autoritu náhle ztratil – dělníci mu nevěnují žádnou pozornost, někteří se mu dokonce za zády smějí.

Johann Theimann (22) je snaživý. Možná až moc. Rozkazy Dietricha Lutze se snaží uhodnout ještě dříve, než jsou vůbec vysloveny. Dělníci ho proto nemají moc v lásce. Johann nekriticky obdivuje císaře a svého velitele. Po příjezdu Schlossových vložil upřel svou snaživost ještě jiným směrem – nikomu nemohlo uniknout, jak se dvoří Kristin.

Kurt Gruber (22) zřejmě dělá svému nadřízenému těžkou hlavu. Je náladový a vzpurný, občas si dokonce dovolí zpochybnit rozkaz. Potrestán byl už několikrát, ale v mužstvu zatím zůstává. Často chodí mezi dělníky. Někteří se ho spíše bojí, jiní se s ním snaží být zadobře, protože se proslýchá, že umí leccos zařídit.

Němečtí dělníci (7)

Skupina německých dělníků je tvořena předevších chudšími Němci z pohraničí. Jejím neformálním vůdcem je směnový mistr Bedřich Gellert, kterému se daří klidnit spory, které mezi Němci a dělníky jiných národností vznikají. Večer po práci Němci občas organizují boxerské zápasy, které jsou ostrahou tolerovány, pokud se nezvrhnou ve rvačku.

Bedřich Gellert (50) je poctivý a pracovitý dělník. Pochází z chudé rodiny z pohraničí. Do továrny se přestěhoval z Liberce i s rodinou. S Čechy a Maďary vychází celkově velice dobře. Dosud se mu dařilo mírnit všechny konflikty ve směně i mimo ní, ale zdá se, že už na to v poslední době přestává stačit. To se týká i boxu, který je jeho vášní.

Martha Gellert (37) pochází z malé vesnice. Často mluví o své babičce, která jí vychovala a předala mnoho lidových moudrostí. Podobně jako její muž, i Martha se snaží být nad všemi konflikty. V továrně se rychle rozkřiklo, že Martha je léčitelka, která každému ráda pomůže a na nic se neptá. Od té doby je ale také v konfliktu s doktorem Schwartzem, který jí otevřeně pohrdá.

Hubert Gellert (19) přišel do továrny pracovat se svým otcem. S matkou ne. Jeho matka je totiž po smrti. Martha je jeho macecha, on se s ní zrovna dvakrát nemusí a dává to dost jasně najevo. Jinak je Hubert v továrně jako doma, rychle si zde zvykl. Oblíbil si boxerské zápasy, které organizuje jeho otec a Oskar Braun.

Otto Wolf (27) je veselý mladý muž, který se občas chová trochu lehkovážně. Ať už ostatní dělníci vymyslí cokoliv, Otto musí být u toho. Dokáže se připlést i do záležitostí, které se ho vlastně vůbec netýkají. Jako by nic nebral vážně. Otto si hodně rád povídá, až je to pro ostatní dělníky občas trochu otravné, ale o sobě moc nemluví.

Oskar Braun (45) je chlap, co si od nikoho nedá nic líbit. Byl dlouhé roky v armádě a na svou vojenskou službu je náležitě hrdý. Vážně bere i svou práci. Dokonce když se někdo na směně fláká nebo pracuje příliš pomalu, Oskar ho klidně vyplísní. Leckdy je dokonce přísnější než směnový mistr. Středem vesmíru je pro něj jeho dcera Sofie, ke které se chová velice ochranářsky.

Sofie Braun (24) je dcerou Oskara Brauna a dost často to vypadá, že z tohoto faktu není příliš nadšená. Otec jí totiž neustále sleduje a hlídá. Kvůli tomu může Sofie působit trochu zakřiknutě, ale pravdou je, že když poblíž není otec, ožije.

Ida Bloch (27) se chová, jako by mezi dělníky ani nepatřila. Je trochu povýšená, ačkoliv rozhodně nemluví tak, že by patřila k vyšší společnosti, a rozpory mezi jednotlivými skupinami ji příliš nezajímají. Pracuje tak akorát, aby jí všichni dali pokoj.

Čeští dělníci (11)

Páteří skupiny českých dělníků jsou dvě rodiny. Kučerovi v továrně vedou české vlastenecké ochotnické divadlo. Křížovi jim s organizací českého kulturního života pomáhali, pak ale přišla velká tragédie – otec rodiny, Antonín Kříž, zemřel při nehodě. Největší problémy ve skupině českých dělníků dělají bratři Krejčí, kteří se občas dostanou s někým do konfliktu (naposledy s Maďary).

Ludvík Kučera (47) je český vlastenec a nijak se tím netají. Je také směnový mistr a principál ochotnického divadla Paprsek, kterým se snaží udržovat v továrně mezi českými dělníky českou kulturu. Divadlo skutečně miluje a snaží se k této bohulibé činnosti vést také svou ženu a syna.

Marie Kučerová (39) je ženou směnového mistra. Mohla by být doma a starat se o domácnost, ale ona místo toho pracuje v továrně také, navíc v jiné směně než její muž. Toho, že vztahy v rodině nejsou úplně idylické, si může všimnout každý. Možná proto se Marie poslední dobou uzavírá do sebe.

Josef Kučera (19) pracuje v továrně jako řadový dělník. Jeho směnu ale vede jeho otec, takže je neustále pod dohledem. Volný čas tráví na zkouškách divadelního spolku Paprsek, který ovšem vede opět jeho otec. Jenže Josef je už dospělý a je na něm vidět, že ho otec začíná docela štvát.

Ludmila Křížová (46) je silná a bohabojná žena. Přestože jí Bůh vzal manžela při nešťastné nehodě v továrně a sama se potýká s těžkou nemocí, snaží se být oporou nejen pro své dvě děti, ale i pro další dělníky, ať už hledají víru nebo potřebují jen s něčím poradit. Těžko říct, kde se v ní ta síla bere, ale i ti nejsprostší rváči mírní slova, když se na ně káravě podívá.

Růžena Křížová (17) je nejmladší z rodiny Křížových. Je svéhlavá, zbrklá a horkokrevná. Nejdříve jedná a potom teprve přemýšlí. Často tak přidělává starosti své nemocné mamince. Po smrti tatínka je ještě více roztěkaná a věčně se někde toulá, často s Honzou Novákem. Se ztrátou otce se stále nedokázala vyrovnat.

Antonín Kříž ml. (24) je studentem medicíny. Nebo jím alespoň do nedávna byl. Tragická nehoda v továrně zapříčinila, že jeho otec přišel o život a rodina o podstatnou část příjmů. Přerušil tedy studium a přišel do továrny, kde se snaží klidně pracovat a co nejvíce pomoci nemocné mamince a mladší sestře. Rodinný rozpočet se snaží zlepšit i boxem.

Anežka Veselá (19) je rázná a umanutá, nenechá si nic líbit. Možná je dáno tím, že jako sirotek neměla úplně jednoduché dospívání. Anežka je ale přátelská a snadno se v továrně zapojila mezi české dělnické rodiny. Hodně se podílí na kulturních činnostech, působí v divadelním spolku Paprsek, kde patří k nejaktivnějším členům.

Terezie Dráteníková (22) začala v továrně pracovat teprve nedávno a zatím si příliš dobré jméno neudělala. Práce jí příliš nejde a ona si často hledá výmluvy, jak se vyhnout tomu, aby musela dělat víc, než je potřeba. Předtím ale žila v bídě, snad dokonce na ulici, a místo v továrně proto ztratit nechce. Po práci se hodně potlouká okolo bratrů Krejčích a sourozenců Gávalových.

Tomáš Krejčí (25) tvoří se svým bratrem Lukášem nerozlučnou dvojici. Jsou to ostří hoši, co pod vlajkou Rakouské říše zcestovali kus světa. Baví se hlavně mezi sebou a jen tak někoho mezi sebe nepustí. Pracují ale dobře, pokud se do nich nikdo nenaváží. Tomáš toho tolik nenamluví, na to je spíše Lukáš. Tomáš jde do všeho po hlavě. Když na to ale přijde, umí oba dokázat, že si s nimi není radno zahrávat.

Lukáš Krejčí (25) tvoří se svým bratrem Tomášem nerozlučnou dvojici. Jsou to ostří hoši, co pod vlajkou Rakouské říše zcestovali kus světa. Baví se hlavně mezi sebou a jen tak někoho mezi sebe nepustí. Pracují ale dobře, pokud se do nich nikdo nenaváží. Lukáš je výřečnější a většinou mluví za oba bratry. Když na to ale přijde, umí oba dokázat, že si s nimi není radno zahrávat.

Jan Novák (20) je sice obyčejným dělníkem, ale o své budoucnosti má velké představy. Ostatní jimi při práci občas baví – jednou vykládá o tom, že by chtěl být pilotem vzducholodi, jindy zase diplomatem a nebo dokonce císařským tajným radou. Nikdo ho nebere moc vážně, ale rádi se s ním zasmějí. Po směně tráví Honza hodně času s Růženou Křížovou.

Maďarští dělníci (4)

Maďaskou skupinu tvoří trojice sourozenců. Gávalovi přivandrovali za prací celkem zdaleka, ale snaží se. Potíže dělá především Sándor. Ke třem sourozencům se nedávno připojil mladý Zoltán Lévai.

Albert Gával (32) je nejzodpovědnější mezi maďarskými dělníky. Vážný, snad až zasmušilý muž, který příliš nepije, ani se nezúčastňuje boxerských zápasů a jiných zábav. Konflikty, které vznikají mezi jeho sourozenci a jinými dělníky, případně ostrahou, se každopádně snaží spíše mírnit, ačkoliv se mu to ne vždy daří.

Sándor Gával (27) se příliš nestará, co si o něm ostatní myslí. Na svou národnost a nuzný původ je hrdý. Občas má problémy s agresí, je hlasitý a občas se nechá unést vztekem. Velice rychle se v továrně zorientoval a teď se zdá, že má prsty v každé špatnosti – jakmile se něco přihodí, ostraha přijde dřív nebo později za ním. Svého bratra, jak se zdá, už příliš nerespektuje.

Tekla Gával (26) je holka od rány. Dělníci už vědí, že Tekla dokáže přeprat i většinu chlapů, a moc si na ní nedovolují. Spousta lidí v továrně se jí bojí. Ze sourozenců je sice nejmladší, ale to neznamená, že by byla svým bratrům podřízená. Dokáže jim docela dobře vzdorovat, když se jí něco nelíbí. Tekla má silné slovo mezi mladými děvčaty z továrny.

Zoltán Lévai (19) působí, jako by byl na úplně špatném místě. Do továrny přišel před několika měsíci, ale stále vypadá, jako by v ní byl každý den poprvé. Občas mluví úplně z cesty. Je nedůvěřivý, navíc je na něm vidět, že mu těžká práce a dusné prostředí neprospívá. Dříve prý studoval a sportoval, ale ani na jedno nevypadá.

Další zaměstanci (5)

Kněz, lékař, zdravotní sestra, služebná, sekretářka – továrna potřebuje i další profese, ne jen dělníky.

Markéta Hrušková (30) pochází ze severních Čech. Do továrny byla přijata teprve před půl rokem – poté, co se provdala za člena ostrahy Františka Hrušku. Mnozí mu ji závidí, a nejen kvůli její kráse. Markéta působí jako starostlivá žena, která svého muže skutečně miluje. Pracuje jako služebná, stará se o byt Brucknerových a o byty ostrahy.

Alice Švecová (26) je, jak říká sám Carl Bruckner, jedním z největších pokladů Brucknerovy společnosti. Alice pracuje jako továrníkova písařka a asistentka. Má dokonalý přehled o tom, co se ve všech Brucknerových závodech děje. Přitom ale zůstává skromnou a snaží se schovat pohledům ostatních, když ji kdokoliv z továrníkovy rodiny chválí.

Pavel Malý (39) je římskokatolický kněz, přítel rodiny Brucknerových. Přátelský a mírný muž, který každému rád podá pomocnou ruku – do továrny například přivedl Marlene Hertz a Terezii Dráteníkovou. Má blízko jak k továrníkovi a inženýrům, tak k obyčejným dělníkům.

Herbert Schwartz (43), lékař. Přísný, upjatý muž. Do továrny se nastěhoval s krabicemi plnými knih, odebírá i zahraniční lékařské časopisy, stále píše nějaké dopisy svým kolegům. Kromě toho se ale musí věnovat i pacientům, což mu mnoho radosti nečiní. Dělníci se svými zraněními – zvlášť pokud to nejsou pracovní úrazy – tak chodí raději k Martě Gellert. To ale doktor Schwartz vidí také nerad, protože ji považuje za mastičkářku.

Marlene Hertz (28) je způsobná a vzdělaná mladá dáma, která byla do továrny přijata vcelku nedávno jako služka. Ukázalo se ale, že jejích schopností je pro tuto činnost škoda, a protože doktoru Schwatzovi zrovna chyběla asistentka, obsadila Marlene toto místo. A zdá se, že s doktorem zatím vychází, což se nedá říct o každém.


Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit